Stockholms universitet

Antikens kultur och samhällsliv

I ämnet Antikens kultur och samhällsliv kan du lära dig mer om livet i de antika samhällena kring Medelhavet, med fokus på antikens Grekland och Rom. Genom att studera arkeologiska fynd, konst, arkitektur och antika skrifter får du en större förståelse för hur det västerländska kulturarvet har uppstått och utvecklats.

Ämnesbeskrivning

Antikens kultur och samhällsliv behandlar samhällen från förhistorisk tid fram till Romarrikets fall, ca 500 e.Kr. Vi studerar arkeologiska föremål och antika texter för att få kunskap om exempelvis politik, ekonomi, religion, litteratur, filosofi, konst och arkitektur. Ämnet belyser företeelser och ideologier som har sina rötter i antiken, såsom demokrati, diktatur och etnicitet, och som i sin tur har varit centrala för utvecklingen av moderna samhällen. Genom att studera antiken kan du därför förstå och reflektera över din samtid utifrån ett historiskt perspektiv.

På grundnivå studeras de antika kulturerna tvärvetenskapligt från historiska, arkeologiska, konstvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv. Du lär dig även att kritiskt granska det antika källmaterialet och du får verktyg för att kunna analysera historiska företeelser och din samtid. Kännetecknande för ämnet är också dess internationella karaktär.

På avancerad nivå ges möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar i medelhavsområdet och att studera vid de Svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom.

Arbetsmarknad och karriär

Efter examen kan du arbeta på museum eller universitet. Du kan också ha nytta av studierna inom andra yrkesområden som till exempel media, kultur, utbildning och turism.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i Antikens kultur och samhällsliv kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i Antikens kultur och samhällsliv läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Inom Antikens kultur och samhällsliv bedrivs forskning med fokus på det antika Grekland och Romarriket. Just nu pågår forskning om exempelvis Greklands förhistoria, grekisk och romersk politisk historia, ritualer inom antik religion, det tidigkristna Egypten, och etruskisk och romersk arkeologi.