Stockholms universitet

Musikvetenskap

Att utöva och lyssna till musik är grundläggande för människor, likt att kunna tala och kommunicera. I musikvetenskapen lär du känna klangvärldar och strukturer och hur dessa används och tolkas i olika sociala sammanhang. Du möter olika musikformer som pop, jazz, klassisk musik, dataspelsmusik och filmmusik, samt ges redskap för att förstå fler.

Ämnesbeskrivning

Musikvetenskap vänder sig till dig som i ditt arbete behöver kunna förstå musik som ett kulturellt och socialt fenomen, liksom till dig som vill berika din upplevelse av musik genom sådan kunskap. Modern musikvetenskap omfattar många olika sätt att undersöka och förstå musik. Gemensamt för dessa, är att musik ses som en del av mänsklig kultur, snarare än natur. Och så långt är musikvetenskapen trogen ett ursprung då den bestod av musikhistoria, musiketnologi och musikteori. Men musikvetenskapen har i likhet med andra humanioraämnen upptagit nya impulser och omfattar idag på ett självklart vis moderna kultur- och tolkningsteorier.

Musikvetenskap är inte en naturvetenskap. Om du är intresserad av musikakustik, musikpsykologi eller neurobiologins syn på musik skall du studera – eller komplettera med – andra ämnen.

Vid Stockholms universitet kan musikvetenskap läsas på tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. På alla nivåer kan studierna leda till en examen.

Kurserna på grundnivå förmedlar kunskap om musik i sig, musik i ett samhälle och en kultur, samt musik i samspel med teknologier och medier. Historiska och samtida perspektiv växlar genom hela utbildningen. Du övar dig i musikteori och musikalisk källkritik. Du får prova på fältarbete, musikkritik och arkivstudier.
Större delen av kursutbudet på grundnivå kan läsas utan sikte på en examen, som kompetensutveckling eller bildning på musikområdet. Vissa kurser förutsätter dock tidigare högskolestudier i ämnet, ett litet antal är förbehållna programstudenter.

De helterminskurser som erbjuds (Musikvetenskap I och II, Kandidatkurs i musikvetenskap) ger möjlighet att läsa vidare mot en kandidatexamen i musikvetenskap. Om man väljer att endast läsa en eller två terminer kan de i många fall användas som breddningsämne i en examen inom ett annat huvudområde.

Det finns idag två program vid Stockholms universitet som leder till kandidatexamen med musikvetenskap som huvudämne, se särskild rubrik.
Det finns två nivåer för vidareutbildning i ämnet efter kandidatexamen – avancerad nivå respektive utbildning på forskarnivå.

Musikvetenskapens kursutbud på avancerad nivå är för närvarande i hög grad inriktat mot idéhistoriska, estetiska och filosofiska aspekter på musik. Det möjliggör för studenter utan musikvetarbakgrund eller notläsningsförmåga att ta del av dem
En magister- eller masterexamen på den avancerade nivån med musikvetenskap som huvudområde förutsätter att man är antagen till ett program, se särskild rubrik.

Även på avancerad nivå kan man läsa enstaka kurser i musikvetenskap för att uppnå kompetensutveckling eller bildning eller för att lägga in som breddningsämne i en examen med ett annat huvudområde.

Arbetsmarknad och karriär

Musikvetare arbetar inom många fält, t.ex. som kulturadministratörer och kommunikatörer, som kritiker och skribenter, vid bibliotek och arkiv och som forskare, i musikvetenskap eller i andra sammanhang.

Utbildningen gör dig inte till musiker, men många i branschen har vässat sin musikaliska förståelse genom studier i musikvetenskap.

Möt några av våra tidigare studenter

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i musikvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i musikvetenskap läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Musikvetenskap studerar musik som ett klingande, noterat och medialiserat fenomen inom ramen för strukturella, historiska, etnologiska och multimediala sammanhang.

Läs mer om vår forskning