Stockholms universitet

Musikvetenskap studerar musik som ett klingande, noterat och medialiserat fenomen inom ramen för strukturella, historiska, etnologiska och multimediala sammanhang.

Forskningen inom musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik karakteriseras av en stor bredd men det finns ett fokus på musikhistoria (med tonvikt på svenska musikförhållanden från mitten av 1700-talet till idag), musikteori och musikanalys, samt musik i relation till andra medier (medieteknologier, medialisering och intermedialitet) där också perspektiv från exempelvis narratologi och kulturstudier är centrala i forskningen om multimediala fenomen som opera och filmmusik.

 

Foto: Vlah Dumitru. Unsplash.
På denna sida

Kritiska editioner

Medier och musik

Miljöhumaniora

Varg. Foto Federico Di. Dio-photography. Unsplash

Musiketnologi

Musikhistoria

Musikproduktionsvetenskap

Musikteori och musikanalys

Opera och musikteater

Skönheten och odjuret, Malmö Opera 2019. Foto Kigsz, Wikimedia Commons.

Populärmusik