Stockholms universitet

Arkeologi

Vad åt människan på stenåldern? Hur bodde folk för tretusen år sedan? När uppfanns hjulet? Arkeologi studerar materiella lämningar efter förhistoriska människor för att förstå deras världsbild och hur deras samhällen fungerade.

Ämnesbeskrivning

Arkeologi, läran om det förflutna, handlar om hur människors livsvillkor förändrats under årtusenden. Arkeologer tolkar spår efter människor som levde förr och försöker förstå hur de uppfattade sin värld och organiserade sina samhällen.

Centralt i studierna är tillämpningen av olika teorier och metoder på det arkeologiska källmaterialet, som består av boplatser, befästningsverk, gravar, husgeråd, konsthantverk, ben, mynt och mycket annat. Du får delta i utgrävningar och exkursioner. Arkeologins roll i dagens samhälle är också en viktig del av utbildningen.

Du kan även specialisera dig mot laborativ arkeologi som utför analyser med tekniskt avancerade metoder, osteoarkeologi som studerar skelettlämningar efter människor och djur från utgrävningar eller numismatik som handlar om ekonomi, mynt och andra betalningsmedel. Inom kandidatprogrammet ryms också studier i Antikens kultur och samhällsliv.

Arbetsmarknad och karriär

Arkeologer kan arbeta på museer, myndigheter, privata utgrävningsföretag och universitet. Du kan även ha stor nytta av studierna inom andra yrkesområden som till exempel samhällsplanering, media, kultur, utbildning och turism.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i arkeologi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i arkeologi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Inom Arkeologi bedrivs forskning som tidsmässigt sträcker sig från stenålder till nutid. Både förhistoriskt material, modern teoribildning och laborativa metoder används för att förstå människors levnadsförhållanden, diet, sjukdomar och föreställningsvärld.