Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturvetenskaplig baskurs

Kursen ger en introduktion till kulturvetenskapliga teoribildningar och humanistiskt vetenskapligt tänkande.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Introduktion till kulturvetenskaperna (7,5 hp)

  Denna introduktionskurs tar upp kulturbegreppets många betydelser och hur det uppfattats under olika perioder i historien, samt hur detta präglar dagens kulturforskning. Delkursen tar även upp hur kulturbegreppet används i sammanhang som kulturpolitiska texter, kulturkonsumtion och kulturdebatt.

  Delkurs 2: Kulturteorier (7,5 hp)

  Delkursen ger grundläggande kunskap om centrala idéer inom kulturvetenskaplig teoribildning. Den belyser olika kulturvetenskapliga förhållningssätt och de konsekvenser för tolkning av företeelser och uttryck dessa skapar. Delkursen ger teoretiska och metodologiska ingångar till studiet av kultur. Här undersöks bland annat populärkulturens representationer och funktion i konstruktioner av verkligheten i förhållande till genus, klass och etnicitet

  Delkurs 3. Vetenskapsteori och argumentationsanalys

  I delkursen diskuteras begreppet vetenskap. Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala vetenskapsteoretiska problem och traditioner samt en orientering kring humanvetenskapliga metoder. Förklaring och förståelse inom humanvetenskaperna diskuteras och det kunskapsteoretiska förhållandet
  mellan teori och empiri berörs. Kursen ger också övning i att analysera  argumentation.

  Delkurs 4. Vetenskaplig uppsats

  Delkursen ger kunskap om det vetenskapliga arbetssättet och formen för ämnesavgränsning, problemformulering, materialinsamling och analys. Kursen ger en grundläggande genomgång av källkritik och av systematisering och generalisering av fakta. Här tränas även ett akademiskt framställningssätt och förmågan att producera läsbar och väl disponerad text. I kursen ingår författande av en uppsats på ca 10 sidor, som försvaras vid seminarium, samt opposition.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För schema aktuell termin hänvisas till schemamotorn schema.su.se

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Utförlig information om kursens upplägg och undervisning hittar du i kursbeskrivningen nedan.

  Kulturvetenskaplig baskurs, övergripande kursbeskrivning VT 2023 (186 Kb)

  Kulturvetenskaplig baskurs, övergripande kursbeskrivning HT 2022 (268 Kb)

   

 • Kontakt

  Studie- och karriärvägledare
  Studentexpedition
  Tillf. Studierektor kulturvetenskapliga utbildningar