Stockholms universitet

Latinamerikastudier

Alltsedan 1492, då Christofer Columbus upptäcktes av lokalbefolkningen, har Latinamerika varit en mötesplats för människor, språk och idéer. Modernitet har blandats med tradition och kristendom med lokala trosuppfattningar. Du som läser latinamerikastudier får stifta bekantskap med en kontinent som aldrig upphör att fascinera.

"Via Balcon" - Parque Urbano Central. La Paz, Bolivia- Foto: 56866
"Via Balcon" - Parque Urbano Central. La Paz, Bolivia- Foto: 56866

Ämnesbeskrivning

I vågor har befolkningen berikats av européer, afrikaner, asiater och nordamerikaner. Samtidigt som regionen fortfarande präglas av stor ojämlikhet och patriarkala och hierarkiska strukturer, har den även kännetecknats av en stark frihetslängtan och folklig mobilisering. I dag är regionen ett laboratorium för progressiva idéer och yttringar på områden som miljö, kultur och deltagardemokrati.

Latinamerikastudier vänder sig till dig som vill förstå en dynamisk region utifrån olika perspektiv. Ämnet hämtar kunskap från såväl samhällsvetenskap som humaniora.

Du kommer att studera Latinamerikas, Karibiens och det spansktalande USA:s  historia, politik, ekonomi samt sociala och kulturella utveckling. Samspelet mellan historia och nutid står i centrum, liksom relationen mellan seglivade traditioner och dramatiska förändringar.

Du kommer att ta del av diskussioner om vad som skiljer regionen från världen i övrigt. Samtidigt kommer du att få kunskap om dess inre olikheter. Vad skiljer de centralamerikanska samhällena från de andinska? Har stillahavsområdet och de atlantiska kuststräckorna utvecklats på olika sätt? Hur har civilisationer byggts upp i Amazonas, på slättlandskapen och i högländerna?

Flera av kurserna belyser pågående skeenden, såsom Kinas allt starkare inflytande i regionen, våldet och osäkerheten, de nya handelsmönstren, de sociala rörelsernas rättvisekamp och migrationsströmmarna till, från och inom regionen.

Om du läser kandidatprogrammet läser du även ett språk (spanska eller portugisiska) och får möjlighet att göra praktik i Latinamerika. Du får då även skriva ett vetenskapligt arbete som leder till en kandidatexamen.

Vill du fördjupa dina latinamerikakunskaper ytterligare kan du söka in till mastersprogrammet. Ta chansen att lära dig mer om denna spännande region. Genom att närma dig en annan kultur lär du dig att problematisera din egen.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i Latinamerikastudier är efterfrågade på arbetsmarknaden på grund av kontinentens växande betydelse inom handel och näringsliv, internationella organisationer, diplomati, turism och media. Genom att kombinera latinamerikastudierna med spanska eller portugisiska meriterar du dig ytterligare.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i latinamerikastudier kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i latinamerikastudier kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

  • Kontakt

    Studentexpedition - latinamerikastudier & portugisiska
    Studierektor Latinamerikastudier
    Studievägledare latinamerikastudier
    Romanska och klassiska insitutionen Studievägledare/Student Counselor Mer information