Stockholms universitet logo, länk till startsida

Statistik

Vill du ha ett spännande jobb och samtidigt vara eftertraktad på arbetsmarknaden? Som statistiker lär du dig att samla in, bearbeta, analysera och dra slutsatser av data. Efter utbildningen har du tillgång till en bred arbetsmarknad med arbetsgivare som opinionsinstitut, finansmarknad och läkemedelsföretag.

Statistiska metoder används för opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och officiell statistikproduktion. Statistiska metoder används till exempel för samhällsplanering, inom läkemedelsforskning, psykologisk forskning och industriell kvalitetskontroll, inom handel och webbanalys. Behovet av personer som kan analysera data är i dag stort.

Statistik som vetenskap handlar om att utveckla metoder för att genomföra statistiska undersökningar och sedan analysera resultaten. När du studerar statistik får du lära dig att samla in, bearbeta, analysera och dra slutsatser från data. Du får träna dig i att diskutera och utvärdera effekter av olika felkällor vid studier av datamaterial. För att beskriva osäkerhet spelar sannolikhetsresonemang en viktig roll. Användning av datorprogram är också ett viktigt inslag i utbildningen.

Inom dina statistikstudier kan du fördjupa dig inom olika specialområden. Bland institutionens forskningsområden finns försöksplanering och officiell statistik.


Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för statistiker är god. Statistiker behövs i både offentlig sektor och inom privata företag. Några exempel på arbetsplatser är opinionsinstitut, finansmarknaden och läkemedelsföretag.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i statistik kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i statistik kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Institutionens forskning är uppdelad i tre profilområden – allmän statistikproduktion, bayesiansk inferens och design av planerade försök. Dessa tre profilområden baseras på de professurer vi har på institutionen. Forskning bedrivs även inom områden som inte klassificeras in i profilområdena.

Allmän statistikproduktion

Forskningsområdet innefattar en mängd delområden som t ex urvalsdragning, konstruktion av frågeformulär, integritetsskydd och intervjuarutbildning. Institutionen har en lång tradition av detta forskningsområde. Viktig aktuell litteratur på området är skriven av våra medarbetare.

Bayesiansk inferens

Bayesiansk inferens har varit på stark frammarsch de senaste 20-25 åren inom både praktisk och vetenskaplig statistik. Grundtanken är att all inferens ska ta hänsyn till tidigare kunskaper och ska användas som en grund för beslut. På intuitionen har vi i många år forskat och doktorerat inom ämnet.

Design av planerade försök

Planerade försök bedrivs inom en rad områden, såsom medicin och tillverkningsindustri men kommer mer och mer till användning även inom beteendevetenskaper och ekonomi. Statistiska metoder kan förbättra designen av planerade försök. Vi har en expertgrupp med erfarenhet både inom teori och för tillämpningen av dessa metoder.