Stockholms universitet

Juridik

Juridik passar dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur rättsregler kan påverka och bidra till samhällsutvecklingen. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som individer och som del av samhället? Hur säkerställs rättssäkerheten i vårt samhälle?

Ämnesbeskrivning

Juristprogrammet är en spännande och bred yrkesutbildning som ger kunskaper och färdigheter inom de olika rättsområdena, såsom arbetsrätt, bolagsrätt, familjerätt, straffrätt, miljörätt, folkrätt, offentlig rätt, immaterialrätt, osv.

Du som väljer att läsa juridik får lära dig den juridiska metod som krävs för att tolka och tillämpa rättsregler. Med hjälp av den metoden kan du både utreda och lösa juridiska problem samt förhindra att de uppstår. Du får också lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och kommer även att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Hos oss kan du till exempel läsa juristprogrammet (9 terminer) som leder till en akademisk yrkesexamen eller någon av våra fristående kurser inom bland annat handelsrätt. Vi erbjuder även ettåriga magisterprogram som ges på engelska (Master’s in European Economic Law, Master’s in European Intellectual Property Law samt Master’s in International Commercial Arbitration Law). Forskarutbildningen i juridik omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.

I och med närheten till Stockholms alla företag, advokatbyråer, domstolar och andra myndigheter har vi unika möjligheter att koppla juristprogrammet till yrkeslivet. Du kommer att träffa många lärare som arbetar praktiskt vid sidan av undervisningen. Inget annat juristprogram i Sverige har lika många fördjupningskurser som vi. Dessa kurser ger dig chansen att i slutet av juristutbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. Som svar på arbetsmarknadens behov har utbildningen fått ett ökat inslag av praktiska muntliga och skriftliga övningar som rättegångsspel, avtalsskrivning och avtalsförhandling.

Arbetsmarknad och karriär

Den moderna juridiken blir allt mer internationell genom till exempel europarätten och frågor som rör mänskliga rättigheter. Juristutbildningen vid Stockholms universitet ger en bred kompetens som gör det möjligt för dig att välja olika vägar i yrkeslivet. Samhället är i ständig förändring, vilket leder till att nya arbetsområden öppnar sig för jurister inom många olika verksamheter.

En juristexamen ger behörighet till yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde. Juristexamen är relevant för många andra yrken inom privat eller offentlig sektor, såsom handläggare på myndigheter, tjänster inom icke-statliga organisationer, företagsledare, lobbyister, politiskt verksamma och arbete med företags regelefterlevnad.

Utbildningar inom ämnet

Institutionens utbud av kurser och program ser du enklast på hemsidan, www.jurinst.su.se

 

 

Examen

För att få en juristexamen, en akademisk yrkeseexamen, läser du juristprogrammet (270 hp) som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en kandidatexamen i rättsvetenskap läser du juristprogrammet med etappavgång till fil kandidatutbildning i rättsvetenskap (180 hp).

Magisterprogrammen (60 hp) leder till en Master of Laws.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Juridiska fakulteten presterar nationellt ledande och internationellt framstående forskning av hög kvalitet. Forskarens frihet karaktäriserar det vetenskapliga arbetet. Den rättsvetenskapliga diskussionen ska vara livlig, öppen och ständigt pågående.

Fakulteten ska verka för goda förutsättningar för innovativ forskning. Fakulteten ska främja bildandet av goda forskningsmiljöer med hög närvaro och ett ständigt pågående vetenskapligt samtal.

Mer om forskning vid Juridiska institutionen