Stockholms universitet logo, länk till startsida

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga? Är du särskilt intresserad av drama som ämne? Utbildningen behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Estetiska ämnens didaktik binder samman praktiska studier i drama/teater med undervisning i pedagogiskt arbete med barn och unga på deras fritid. Du får studera estetiska ämnens roll för individen och för samhället, men också varför det är viktigt att barn och unga får uttrycka sig konstnärligt. Ämnet passar dig som är intresserad av att själv utöva estetiska ämnen som drama eller teater och som engageras av samhällsfrågor. Du lär dig om olika perspektiv på demokratisk delaktighet, normkritiska perspektiv på lärande och konstnärligt utforskande processer.

Förutom att få kompetens i ledarskap lär du dig även att planera och utveckla estetisk undervisning för barn och unga.


Studieformen innebär både praktiska moment som scenisk framställning och dramaövningar med teoretiska studier av begrepp och metoder. 
 


Arbetsmarknad och karriär

Estetiska ämnens didaktik ger dig tvärvetenskaplig kunskap om lärande och undervisning av estetiska ämnen för barn och unga. Kurserna vänder sig till dig som vill jobba med kulturprojekt eller pedagogiskt arbete, för att göra skillnad för barn och unga och deras kulturutövande på fritiden, som inom kulturskola och i studieförbund.


Utbildningar inom ämnet

Examen

En Filosofie kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik uppnås efter uppfyllda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet.

De obligatoriska kurserna inom huvudområdet är:
Drama med didaktisk inriktning, 30 hp
Att leda drama/teater med barn, 15 hp
Ämnesdidaktisk forskning, 15 hp
Ämnesdidaktisk forskning – fördjupning, 15 hp 
Självständigt arbete – kandidatuppsats i drama/teater, 15 hp


Övriga kurser
Till ovan angivna obligatoriska kurser krävs uppfyllda kursfordringar om 90 hp valfria kurser. 

Observera! Kurserna inom Kulturskoleklivet leder inte till en examen. 

Lokal examensbeskrivning för De estetiska ämnenas didaktik


Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom ämnesdidaktik kopplad till bild, drama, musik, estetiska lärprocesser, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Vi bedriver också forskarutbildning med två inriktningar: Estetiska ämnenas didaktik samt Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs mer om forskning på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik