Stockholms universitet

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga? Utbildning i de estetiska ämnenas didaktik behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Ämnesbeskrivning

Estetiska ämnens didaktik binder samman praktiska studier i estetiska ämnen med undervisning i pedagogiskt arbete med barn och unga på deras fritid. Ämnet behandlar betydelsen av estetiska ämnen och konstnärliga uttryck för individen som för samhället i stort. En röd tråd i undervisningen är olika perspektiv på demokratisk delaktighet, normkritiska perspektiv på lärande och konstnärligt utforskande processer. Kurserna i ämnet syftar till att stärka studentens kompetens i ledarskap och ge praktiska färdigheter i planering och utveckling av estetisk undervisning för barn och unga. 

Om du vill arbeta som dramapedagog kan du läsa kurser i De estetiska ämnenas didaktik och få en kandidatexamen med drama som huvudämne.

Bli dramapedagog - ta en kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik

Har du redan utbildning i ett konstnärligt ämne och vill bli kulturskolepedagog eller arbetar i kulturskolan? Varje termin erbjuds ett utbud av kurser inriktade mot kulturskolans verksamhet i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms musikpedagogiska institut.

Gör något mer av det du älskar - bli kulturskolepedagog!

Arbetsmarknad och karriär

Studierna i estetiska ämnens didaktik förbereder dig för att leda estetiskt arbete med barn och unga. Utbildningen svarar mot behovet av pedagoger för barn och ungas kulturutövande på fritiden, främst inom kulturskola, studieförbund, förskolan och fritidshem.

Ledarskapskompetens och projektledning behövs inom amatörteaterverksamhet, teatrar, muséer, andra kulturinstitutioner, liksom olika och egna kulturprojekt. Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet och finns i 283 av landets 290 kommuner.

Hur är det att arbeta i kulturskolan?

I samarbete med RAD - riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger kan studenter efter avslutad kandidatexamen i de estetiska ämnenas didaktik ansöka om att bli RAD-auktoriserade dramapedagoger.

RAD - riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen och bli dramapedagog behöver du läsa kurser om totalt 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet drama.

Kontakta gärna våra studievägledare om du har frågor.

Lokal examensbeskrivning för De estetiska ämnenas didaktik

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom ämnesdidaktik kopplad till bild, drama, musik samt estetiska läroprocesser. Vi bedriver även forskarutbildning i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för ämnesdidaktik