Stockholms universitet

Demografi

Är du intresserad av befolkningsutvecklingen i världen? Varför vissa länder har högre barnafödande än andra? Hur barn med skilda föräldrar mår? Hur det går för dem som invandrat till Sverige? Då ska du läsa demografi!

Ämnesbeskrivning

Demografi, eller befolkningslära, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring.

Demografiska frågor är kopplade både till hur samhället utvecklas i stort, och till andra vetenskapliga ämnen. Att bli demograf är därför ett sätt att konkret ge dig användning av hela din utbildning.

Fruktsamhet, dödlighet och migration är de tre grundläggande processer som demografer studerar. Under utbildningen får du studera dessa med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv, vilket gör utbildningen tvärvetenskaplig. Några exempel på sådana är nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, historia, socialantropologi, epidemiologi, folkhälsovetenskap och statsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning i demografi på master- och doktorandnivå. Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar av utbildningen, men vi välkomnar också studenter med begränsade kunskaper i statistik. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i att hantera stora datamängder, att planera statistiska analyser och kunskaper om grundläggande statistik.

Demografiska avdelningen vid Stockholms universitet, SUDA, är en stark forskningsmiljö där världsledande forskning pågår – och våra forskare blir dina lärare.

Demografi (inkluderat i sociologiämnet) vid Stockholms universitet rankas kontinuerligt som topp 50 i världen enligt QS World University Rankings by subject, läs mer här, och Shanghai-rankingen (Global Ranking of Academic Subjects, ARWU), läs mer här.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade inom många branscher. Som demograf kan du söka jobb som analytiker på myndigheter, departement, kommuner, internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller analytiker på SCB, SIDA, FN, försäkringsbolag eller undersökningsföretag.

En del av våra tidigare studenter går också vidare och läser ett doktorandprogram, en forskarutbildning, efter examen.

Läs vad våra tidigare studenter jobbar med här!

Utbildningar inom ämnet

Vi erbjuder kurser och program i demografi på avancerad- och doktorandnivå.

Examen

Forskning inom ämnet

Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Vår forskning täcker alla de tre befolkningsprocesserna fruktsamhet, dödlighet och migration. Mycket av forskningen är inriktad på familjedynamik - barnafödande, partnerskap, skilsmässoförhållanden - och de kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar som olika demografiska processer påverkas av.

Våra senaste forskningsprojekt har handlat om frågor som:

Att skiljas på äldre dar, orsaker till och konsekvenser av skilsmässa sent i livet

Ett bättre liv för barn vars förfäder var flyktingar

Integrationsdynamik - arbetslöshet, fattigdom, och segregering

Ursprungslandets och mottagarlandets inverkan på migranters fruktsamhet

Från fördel till nackdel: Uppkomsten av dödlighetsskillnader hos nya invånare i Sverige