Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Från fördel till nackdel: Uppkomsten av dödlighetsskillnader hos nya invånare i Sverige

Ojämlikheter i dödlighet och livslängd kan ses som helt grundläggande aspekter av ojämlikhet. Trots det finns det lite forskning om skillnader i medellivslängd och dödlighet mellan befolkningsgrupper med olika migrationsbakgrund. Det vill detta projekt råda bot på.

Migranter påverkas både av förhållanden i sina ursprungsländer och de i det land de flyttat till. Detta gör det svårt att studera vilka faktorer i Sverige som kan tänkas påverka invandrares medellivslängd i vårt land. För de som föds i Sverige men har en utländsk bakgrund gäller inte detta. Projektet undersöker och jämför dödlighet och livslängd mellan utrikesfödda från olika länder, sverigefödda med olika utrikes bakgrund och sverigefödda med svensk bakgrund.

Forskning från andra länder visar att migranter ofta har lägre dödlighet än icke-migranter men att dessa fördelar oftast inte överförs till den s k andra generationen. Tidigare forskning har baserats på olika totalpopulationer av migranter och andra generationens invånare; vi kommer att vara betydligt mer specifika genom att direkt länka dödlighetsförhållanden mellan individer i olika generationer och studera hur föräldrars egenskaper kan tänkas påverka deras barns dödlighet och livslängd.

Vår design kan därför ge betydligt bättre insikt om hur olika intergenerationella förhållanden påverkar olikheter i dödlighet och livslängd mellan olika befolkningsgrupper. Vårt projekt bygger på analyser av svenska registerdata och syftar till att ge bättre beslutsunderlag för beslutsfattare i Sverige.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Matthew Wallace

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
MWallaceSU

Medlemmar

Gunnar Andersson

Professor i demografi

Sociologiska institutionen
Gunnar Andersson. Foto: Elin Sahlin

Siddartha Aradhya

Forskare

Sociologiska institutionen
Siddartha Aradhya. Photo: Stockholm University

Sven Drefahl

Universitetslektor, Docent

Sociologiska institutionen
Sven Drefahl. Photo: Stockholm University

Sol Juarez

Universitetslektor, Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
SOL JUAREZ