Stockholms universitet

Forskargrupp Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA)

Vid Sociologiska institutionen finns Stockholms universitets Demografiska avdelning (SUDA), en internationell grupp forskare och doktorander som arbetar med olika aspekter av befolkningsdynamik. Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Vi erbjuder masterprogram i demografi samt program i sociologisk demografi på forskarnivå.

Demografi är en tvärvetenskaplig disciplin som fokuserar på studier av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Befolkningar ändras över tid genom ett samspel mellan tre centrala demografiska processer: fruktsamhet, dödlighet och migration. I demografisk forskning utvidgas dessa fokus till att även inbegripa processer relaterade till familjeförändring, hälsa och integration.

Demografi är en kvantitativ vetenskap i vilken avancerade statistiska metoder används för att analysera stora longitudinella datamängder, ofta registerbaserade data.

 Läs mer om registerdata och andra databaser som används i demografisk forskning. 

Läs mer om våra masterprogram i demografi

Läs mer om studier i sociologisk demografi på forskarnivå

Lediga jobb hos oss

Gruppbeskrivning

Vid Stockholms universitet har demografiämnet ofta en sociologisk inriktning i bemärkelsen att vi fokuserar på sambanden mellan befolkningsprocesserna och olika sociala, ekonomiska, kulturella och politiska faktorer. Till stor del arbetar vi med jämförande forskning där data från olika länder i Europa och resten av världen analyseras.

SUDA räknas som internationellt framstående inom forskning och utbildning i demografi och är ett av universitetets ledande forskningsområden. Avdelningen har aktiva samarbeten med flera av landets ledande forskningsinstitutioner, till exempel Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet samt Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA) etablerades 1983 under professor Jan M. Hoems ledarskap. Sedan 2001 ingår avdelningen i Sociologiska institutionen. Mellan 2004-2013 var professor Elizabeth Thomson föreståndare för avdelningen och från och med 2013 är professor Gunnar Andersson föreståndare. 

 

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Gunnar Andersson

Professor i demografi

Sociologiska institutionen
Gunnar Andersson

Medlemmar

Siddartha Aradhya

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Siddartha Aradhya. Photo: Stockholm University

Kieron James Barclay

Forskare, Docent i sociologi

Sociologiska institutionen
barclay2

Sunnee Billingsley

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Sunnee

Debora Birgier

Forskare

Sociologiska institutionen
Debora Birgier.

Maria Brandén

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Maria Brandén. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet.

Liliana Patricia Calderon Bernal

Doktorand

Sociologiska institutionen
Liliana Calderón

Stefano Cantalini

Forskare

Sociologiska institutionen
Stefano Cantalini

Klára Capková

Doktorand

Sociologiska institutionen
Klara Capkova

Erik Carlsson

Forskare

Sociologiska institutionen
Erik Carlsson. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Chiara Comolli

Forskare

Sociologiska institutionen
Chiara Comolli. Photo: Stockholm University

Filip Dabergott

Vikarierande lektor

Sociologiska institutionen
Filip Wigselius. Foto: Sociologiska institutionen

Johan Dahlberg

Affilierad forskare

Sociologiska institutionen
Johan Dahlberg @ Stockholm University Demography Unit

Flore Debruyne

Doktorand

Sociologiska institutionen
Flore Debruyne

Sven Drefahl

Universitetslektor, Docent

Sociologiska institutionen
Sven Drefahl. Photo: Stockholm University

Ann-Zofie Duvander

Professor i demografi

Sociologiska institutionen
Ann-Zofie Duvander. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Anni Erlandsson

Gästforskare

Sociologiska institutionen
Anni 2022-03

Helen Eriksson

Forskare

Sociologiska institutionen
Helen Eriksson

Johanna Finnström

Doktorand

Sociologiska institutionen
Johanna Finnström

Mark Gortfelder

Forskare

Sociologiska institutionen
Mark Gortfelder

Lisa Harber-Aschan

Forskare

Sociologiska institutionen
Lisa Harber-Aschan

Juho Härkönen

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Juho Härkönen. Foto Stockholms universitet

Andreas Höhn

Gästforskare

Sociologiska institutionen

Benson John

Doktorand

Sociologiska institutionen
Benson John

Maxim Kan

Doktorand

Sociologiska institutionen
Maxim Kan. Photo: Daniel Rossetti/Stockholm University

Konstantin Kazenin

Doktorand

Sociologiska institutionen
Konstantin Kazenin

Wooseong Kim

Gästdoktorand

Sociologiska institutionen
Wooseong Kim.

Martin Kolk

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Martin Kolk

Linda Nathalié Kridahl

Docent i Demografi

Sociologiska institutionen
Linda Kridahl. Foto: Stockholms universitet

Sanni Kuikka

Doktorand

Sociologiska institutionen
profile_picture

Weiwen Lai

Doktorand

Sociologiska institutionen
W Lai.

Anastasia Lam

Doktorand, affilierad

University of St Andrews, School of Geography & Sustainable Development

Mimmi Aurora Lounela

Doktorand

Sociologiska institutionen

Andrea Fuentes Monti

Forskare

Sociologiska institutionen
Andrea Monti

Eleonora Mussino

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Eleonora Mussino. Photo: Leila Zoubir/Stockholm University

Stefanie Möllborn

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Stefanie Möllborn, professor i sociologi

Gerda Neyer

Forskare

Sociologiska institutionen
Gerda Neyer.

Anna-Karin Nylin

Forskare

Sociologiska institutionen
Anna-Karin Nylin. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Sofi Ohlsson Wijk

Forskare

Sociologiska institutionen
Sofi Ohlsson-Wijk Foto Leila Zoubir Stockholms universitet

Livia Olah

Universitetslektor, Docent

Sociologiska institutionen
Livia Oláh

Giampiero Passaretta

Forskare

Sociologiska institutionen
Giampiero Passaretta

Steffen Peters

Doktorand

Sociologiska institutionen
Steffen Peters. Photo: Peter Wilhelm/MPIDR

Elena Pupaza

Forskare

Sociologiska institutionen
Elena Pupaza

Isaac Sasson

Gästforskare

Sociologiska institutionen
Isaac Sasson

Sarah Schmauk

Doktorand, affilierad

Hertie school

Jiaxin Shi

Gästforskare

Sociologiska institutionen
Jiaxin Shi

Miska Simanainen

Doktorand

Sociologiska institutionen
Miska Simanainen

Elizabeth Thomson

Professor emerita i demografi

Sociologiska institutionen
Elizabeth Thomson. Photo: Leila Zoubir/Stockholm University

Jani Turunen

Forskare

Sociologiska institutionen
Jani Turunen. Foto: Stockholms universitet

Signe Svallfors

Doktorand

Sociologiska institutionen
Signe Svallfors fall 2021

Ane Tømmerås

Doktorand

Sociologiska institutionen
Ane Tømmerås

Caroline Uggla

Forskare

Sociologiska institutionen
Caroline Uggla. foto: Elin Sahlin

Frankseco Junior Yorke

Doktorand

Sociologiska institutionen
Profile Image of Frankseco Yorke

Matthew Wallace

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
MWallaceSU

Rosa Weber

Vikarierande lektor

Sociologiska institutionen
Rosa Weber

Ben Wilson

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Ben Wilson. Photo: Leila Zoubir/Stockholm University

Weiqian Xia

Forskare

Sociologiska institutionen
Weiqian Xia. Foto: Leila Zoubir

Martin Önnerfors

Forskare

Sociologiska institutionen

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter

Kalender

Utvald läsning