Färre konflikter med gemensam ekonomi

Par som har gemensam ekonomi har färre ekonomiska konflikter än de som har delad eller delvis delad ekonomi. Men för yngre par är det tvärtom, visar en studie från Stockholms universitet som bygger på nya data från Sverige.

Händer med tom plånbok.
Foto: Mostphotos

Gemensam ekonomi innebär färre ekonomiska konflikter för par i de flesta åldrar, i jämförelse med par som har delad eller delvis delad ekonomi. Det visar en studie av sambanden mellan pars ekonomiska konflikter och deras sätt att organisera sin ekonomi utifrån olika livssituationer och åldrar.

– Att ha delad ekonomi kan betyda att man har sämre kommunikation i relationen eller att en partner har mer behov av ekonomisk självständighet. Gemensam ekonomi kan istället vara ett tecken på stabilitet, kommunikation och så kallad ”team-känsla”, säger Linda Kridahl, forskare vid Demografiska avdelningen vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet och en av författarna till studien som publicerades nyligen i tidskriften Journal of Social and Personal Relationships. 

Linda Kridahl
Linda Kridahl. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet
 

Delad ekonomi bättre för yngre par

Sambandet mellan gemensam ekonomi och färre konflikter är särskilt tydligt bland par med ekonomiska svårigheter, bland äldre par och par som hållit ihop längre än 30 år. Däremot visar studien att gemensam ekonomi inte är det bästa för alla åldrar. För yngre par i åldrarna mellan 20 och 29 år är det tvärtom mer fördelaktigt med delad ekonomi, sett till risken för ekonomiska konflikter.

– Yngre par kanske inte har så många gemensamma utgifter och kanske inte har etablerat sin relation lika starkt än, säger Linda Kridahl. Bland äldre par kan det vara mer fördelaktigt att ha gemensam ekonomi eftersom äldre par oftast har begränsade inkomster. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en viss trygghet, något som inte behövs på samma sätt i yngre åldrar, säger Linda Kridahl. 

Det går dock inte att säga säkert om det är hur paren organiserar sin ekonomi som påverkar uppkomsten av ekonomiska konflikter eller tvärtom. 

Forskarna fann även att par som har svårigheter att få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden, har fem gånger så hög sannolikhet att uppleva ekonomiska konflikter. 

– Det är viktigt att öka förståelsen för vilka par som är särskilt utsatta. Även om resultaten till en del var förväntade så är kunskapen viktig både på individ- och samhällsnivå, säger Linda Kridahl.

Ekonomiska konflikter ger en indikation på hur väl parets ekonomi fungerar och kvaliteten på relationen, betonar hon. 

– Hur par organiserar sin ekonomi är också centralt då det ofta tas för givet att par har gemensam ekonomi när man till exempel bedömer hushållets inkomster vid beslut om bostadsbidrag eller liknande, säger Linda Kridahl.

 

Så gjordes studien

I studien undersöker forskarna sambandet mellan ekonomiska konflikter och hur par organiserar sin ekonomi. I studien analyserades svar från 4 939 respondenter i åldrarna 20 till 80 år som är gifta eller samboende och som bor i Sverige. Studien är baserad på en enkätundersökning, Generations and Gender survey, från 2012/2013. Undersökningen ingår i ett stort internationellt nätverk som heter Generations and Gender Programme där 27 länder deltar i dagsläget. 

Studien visar att 20 procent av respondenterna upplever att de har ekonomiska konflikter med sin partner. 

Sammantaget tillämpar 44 procent gemensam ekonomi och 29 procent delvis gemensam ekonomi. 18 procent tillämpar delad ekonomi, vilket betyder att partners sköter sina egna ekonomier och att partners ansvarar för vissa gemensamma utgifter.

 

Mer om studien

Titel:“Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts” av Ann-Zofie Duvander och Linda Kridahl

Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Social and Personal Relations.

https://doi.org/10.1177/02654075211056561

 

Kontakt

linda.kridahl@sociology.su.se