Forskargrupper

Vid Sociologiska institutionen finns Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA), en internationell grupp forskare och doktorander som arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik.

Från SUDA:s forskargruppssida kan du hitta vidare till gruppens olika forskningsprojekt samt till forskarnas egna profilsidor där du kan hitta mer information.