Våra utbildningar

Läs sociologi och demografi hos oss! Vi erbjuder program och kurser på grund- och avancerad nivå i sociologi, och på avancerad nivå i demografi. Du kan också söka doktorandplats när vi har öppna utlysningar.

Sök bland våra utbildningar

 

Sociologi

 Människor i rörelse i Stockholm. Foto: Jens Olof Lasthein

Människor i rörelse i Stockholm. Foto: Jens Olof Lasthein

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras.

Du lär dig förstå hur människors hälsa och hur de har det på jobbet påverkas av kön och social och etnisk bakgrund. Ämnet passar dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass och etnicitet.

Läs mer om sociologi som ämne här

 

Vi erbjuder både fristående kurser och program i sociologi på grundnivå. Både kurser och program startar såväl höst- som vårtermin. Ansökan sker via antagning.se enligt deras anvisningar.

Fristående kurser:

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Program:

Kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys

Kandidatprogram i Sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad.

Kandidatprogrammet i Personal, arbete och organisation (PAO)

 

Masterprogram på engelska:

Masterprogrammet i Sociologi 120 hp

Masterprogrammet i Sociologisk samhällsanalys 120 hp

Programmen startar varje hösttermin. Sista ansökningsdag till masterprogrammen inför kommande hösttermin är via antagning.se 15 januari samma år. Vi kommer inte att öppna upp mastersprogrammen ovan i den andra antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i april.


Masterprogram på svenska (vissa kurser har undervisning på engelska):

Masterprogrammet i Personal, arbete och organisation

Programmet startar varje hösttermin och går på hel eller halvfart. Programmet söks via antagning.se i den andra antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i mitten av april. Programmet  administreras av Institutionen för pedagogik och didaktik.

 

 

Demografi

Människor i grupp uppifrån på övergångsställen i Shibuya, Tokyo. Foto: Unsplash
Människor i grupp uppifrån på övergångsställen i Shibuya, Tokyo. Foto: Unsplash

Demografi, eller befolkningslära, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring. Undrar du vad som gör att vissa skaffar barn och andra inte? Om det finns risk för överbefolkning på jorden? Hur barn med skilda föräldrar mår? Vad som påverkar hur det går för dem som invandrat till Sverige? Då ska du läsa demografi!

Läs mer om demografi som ämne här

Programmen startar varje hösttermin.Sista ansökningsdag till masterprogram inför kommande hösttermin är via antagning.se 15 januari samma år. Vi kommer inte att öppna upp våra mastersprogram som ges på engelska i den andra antagningsomgången som öppnar i mars och stänger i april.

Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi 120 hp

Magisterprogram i demografi 60 hp

 

Alla masterkurser inom sociologi och demografi

Vårterminen 2024 erbjuder vi följande kurser:

Period A, 15 januari - 14 februari:

Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik 7,5hp - halvfart i period A-B
Familjedynamik i ett föränderligt Europa 7,5 hp - halvfart i period A-B
Modern sociologisk teori 7,5 hp -  halvfart i period A-B
Personalekonomi, 7,5hp - halvfart i period A-B
Systematiska översikter 7,5hp - halvfart i period A-B
Tvärvetenskaplig masteruppsats i demografi 30hp - helfart hela terminen
Masteruppsats i sociologi 30hp - hela terminen
Utredningssociologisk integration med praktik 30hp - hela terminen

Period B, 15 februari – 20 mars:

Inga kurser startar under den perioden.

Period C, 21 mars - 1 maj:

Politisk sociologi, 7,5hp - halvfart i period C-D
Social stratifiering, 7,5hp - halvfart i period C-D
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp - halvfart i period C-D
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata 7,5 hp - halvfart i period C-D
Magisteruppsats i demografi 15hp - helfart period C-D

Period D, 2 maj -5 juni:

Modeller av social förändring och social stabilitet, 7,5hp

 

Höstterminen 2024 erbjuder vi följande kurser:

Period A, 2 september - 2 oktober

Befolkningsutveckling och social förändring, 7,5hp
Klassisk sociologisk teori, 7,5hp - halvfart period A och B
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5hp - halvfart period A och B
Introduktion till kvantitativ forskningsdesign, 7,5hp
Utredningssociologisk integration med praktik 30hp - hela terminen
Masteruppsats i sociologi 30hp - hela terminen

Period B, 3 oktober - 3 november

Grundläggande demografisk metod, 7,5hp
Familjesociologi, 7,5hp

Period C, 4 november - 4 december

Befolkningsprocesser 7,5hp- halfart period C och D
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap, 7,5hp - halfart period C och D
Forskningsmetodik, 7,5hp- halvfart period C och D
Social nätverksanalys 7,5hp- halvfart period C och D
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod I 7,5hp  - halvfart i period C-D
 

Period D, 5 december - 19 januari 2025

Inga kurser startar under den perioden.

 

 

Studier på forskarnivå leder fram till en doktorsexamen som omfattar 240 hp, vilket motsvarar ungefär fyra års heltidsstudier.

Läs mer om forskarutbildningen, doktorandplatser etc här

Sök bland våra utbildningar