Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Familjesociologi

Kursen ger en översikt av teorier och forskning kring familjesociologi. Betoning ligger på relationen mellan familj och arbete och könsrelaterade dimensioner av familjeliv samt familjelivets sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang.

Speciellt fokus läggs på förändringar i familjestruktur och familjeliv i Sverige i jämförelse med internationella förhållanden. Kurslitteraturen innehåller såväl teoretiska resonemang som aktuell empirisk forskning. Studenterna förväntas kritiskt granska och bedöma forskning inom familjeområdet och relatera den till den politiska diskursen i dagens Sverige och andra välbärgade samhällen.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.