Kontakt

 

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. 

Studentexpedition
 

Studierektorer

Studierektorerna ansvarar för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorn tar också beslut i vissa studentfrågor.

Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
Biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen
Biträdande studierektor grundnivå och avancerad nivå
 

Studievägledning

Välkommen till studievägledningen på Sociologiska institutionen! Studievägledaren ger vägledning kring studier i ämnet, studieplanering, studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg. Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Vad kan jag få hjälp med?

 • Studierådgivning och arbetsmarknadsinformation
 • Tillgodoräknanden
 • Råd vid personliga svårigheter att följa undervisningen
 • Vägledning av studenter med funktionshinder
 • Intyg och utbildningsbevis
 • regler för uppflyttning till nästa kurs/termin.
 • enskilt vägledningssamtal som utgår från dig som individ
 • Hur kan jag kombinera kurser för att bygga ihop en egen examen?
 • Vilka utbildningar kan passa för mina intressen?
 • Hur kan jag bygga på och komplettera mina tidigare studier?
 • Jag har börjat en utbildning men känner att jag vill byta inriktning

Vägledningen är till för dig som funderar på att börja studera, redan är student eller nyligen avslutat dina sociologistudier vid Stockholms universitet. Har du problem med dina studier eller har frågor om kursval, betygsregler, examensbestämmelser, ansökan, urval och behörighet, upprop och reservantagning, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier etc. är du välkommen att kontakta institutionens studievägledare.

Du är också välkommen att kontakta vägledning om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen, vill göra ett studie-uppehåll eller återuppta dina studier efter ett uppehåll. Vägledning hjälper också till med frågor som rör särskilt stöd vid funktionshinder.

Studievägledare
 

Frågor om masternivån

Har du frågor om våra masterprogram eller kurser på masternivå? Välkommen att kontakta oss!

Masterstudier
 

Utbytesstudier

Vill du studera utomlands? Välkommen att kontakta oss med dina frågor. 

Utbytesstudier
På denna sida