Organisation

Sociologiska institutionens arbete leds av en institutionsstyrelse som bland annat beslutar om övergripande frågor av policykaraktär, gör upp handlingsplaner och fastställer kursplaner och kurslitteratur.

Det exekutiva ansvaret för institutionens verksamhet har prefekten (Magnus Bygren) och ställföreträdande prefekt (Anna Lund). Till sin hjälp har prefekten en administrativ chef (Thomas Nordgren), en studierektor för grund- och avancerad nivå (Peter Åkerbäck), en studierektor för forskarnivå (Sunnee Billingsley) och en biträdande studierektor för grund- och avancerad nivå (Anna Borén) och en biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen (Anna-Carin Haag). Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

 

Ordförande

Magnus Bygren (ordförande)
Anna Lund (vice ordförande)

Sekreterare

Anna-Carin Haag

Representanter för forskare/lärare

Gunnar Andersson
Sunnee Billingsley
Sven Drefahl
Ann-Zofie Duvander
Eleonora Mussino 
Andrea Voyer
Hernan Mondani (suppleant)
Livia Oláh (suppleant)
Jens Rydgren (suppleant)

Representanter för administrativ och teknisk personal

Peter Åkerbäck
Maria Lind (suppleant)
Representant för forskningsinstituten (SCORE, SOFI)
Mikaela Sundberg 
Tomas Korpi (suppleant)

Doktorandrepresentanter

Maxim Kan
Signe Svallfors (suppleant)

Studeranderepresentant

Ely Strömberg
Erica Magnell
Isabella Råhlén (suppleant) 

På denna sida