Studera hos oss

Sociologiska institutionen har en stark internationell forskningsprofil. Våra forskare – dina lärare – forskar inom områden som sociologisk demografi, etnicitet och migration, familjesociologi, genus och jämställdhet, kultursociologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala nätverk och social skiktning.

Studenthuset. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet
Studenthuset. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

När dina lärare inte undervisar, forskare de om ämnen som:

  • Småsyskon tjänar i genomsnitt mindre pengar än sina äldre syskon 
  • Därför växer de radikala högerpartierna
  • Barn i växelvis boende är mindre stressade
  • Varför stängde Sverige sina gränser?   
  • Varför sjunker barnafödandet i Sverige? 
  • Hur såg dödligheten i covid-19 ut under pandemin, sett till olika delar av befolkningen?
 

Vad jobbar våra sociologer med – och hur många fick jobb?

Vad jobbar våra sociologer med egentligen? Och hur stor andel av dem fick kvalificerade jobb efter att ha pluggat sociologi? Vår enkät bland tidigare studenter på Sociologiska institutionen har svaren – läs mer här!

 

Vad tycker våra tidigare studenter om utbildningen?

Kvantitativa metoder var de som studenterna hade mest användning för, utbildningen utvecklade i första hand studenternas analytiska förmåga, och programstudenter som gått Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys var nöjdast. Det är några fler av resultaten från vår undersökning bland tidigare studenter – läs mer här.

 

Läs intervjuer med tidigare studenter i sociologi och demografi

Vad jobbar några av våra tidigare studenter med idag? Här kan du läsa intervjuer med tidigare alumner  som läst sociologi. För att läsa fler intervjuer med alumner i demografi, se vår engelska sida.

Ely Strömberg
Ely Strömberg. Foto: Daniel Rossetti/Stockholms universitet

Ely Strömberg läste Kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys samt Masterprogrammet i sociologi. Ely är idag doktorand i sociologi vid Amsterdams universitet.

Läs intervjun här

Smilla West läste Kandidatprogrammet i Sociologisk samhällsanalys och Utredningssociologisk integration. Smilla arbetar idag som handläggare på Statens Energimyndighet.

Smilla
Foto:Privat

Läs intervjun här

Alumn i sociologi, Emil Niklasson.
Emil Niklasson. Foto: Annika Mellberg

Emil Niklasson läste Masterprogrammet i sociologi på Stockholms universitet och jobbar idag som utredare på Skolverket.

 

Läs intervjun här

Erik Antonsson, alumn i sociologi
Erik Antonsson. Foto: Timothy Hallgren

Erik Antonsson läste både kandidatprogrammet och masterprogrammet i Sociologisk Samhällsanalys. Nu jobbar han som analytiker på Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

 

 

Läs intervjun här

Sanna Vanno. Foto: Privat
Sanna Vanno. Foto: Privat

Sanna Vanno tog en kandidatexamen i sociologi genom fristående kurser, och jobbar nu som projektledare inom sexualupplysning.

Läs hela intervjun här

 

Följ oss i sociala medier

Facebook

Linkedin

X/Twitter

 

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida