”Utbildningen gav mig verktyg för att ifrågasätta normer och strukturer i samhället”

Emil Niklasson läste Masterprogrammet i sociologi på Stockholms universitet och jobbar idag som utredare på Skolverket.

Alumn i sociologi, Emil Niklasson.
Emil Niklasson. Foto: Annika Mellberg

Berätta om ditt nuvarande uppdrag! 

– Jag arbetar som utredare på Skolverkets analysavdelning, enheten för systemutvärdering. Mitt uppdrag handlar till stor del om att utvärdera Sveriges skolsystem och komma med förslag till förbättringar. Merparten av utvärderingar vi genomför är på uppdrag av regeringen. Vad vi utvärderar varierar därför i stor utsträckning. Det kan röra sig om allt ifrån att bidra till utvecklandet av styrdokument till mer omfattande utvärderingar av skolväsendets likvärdighet. Från och med i år kommer jag även arbeta med verksamhetsutveckling i egenskap av projektledare inom området information och data. 

Hur kom du dit du är idag? 

– Parallellt med att jag läste sociologi som fristående kurser arbetade jag som skoladministratör på en grundskola. Just studierna i sociologi bidrog till flera svar på de orättvisor och problem jag upplevde i det svenska skolsystemet, och där jag inte fann svar hittade jag i stället nya angreppsvinklar och verktyg för att själv undersöka orsakerna. Sociologin bidrog därmed till ett fördjupat intresse för utbildningsfrågor och en längtan efter att påverka utbildningsfrågor på systemnivå. Jag valde därför att studera vidare med sociologi som huvudspår. Efter min sociologiska masterexamen sökte jag mig till Skolverket där jag befinner mig idag. 

Varför tycker du att man ska läsa sociologi? 

– Skälen till att läsa sociologi är många. Inom sociologin finns verktyg för att identifiera och ifrågasätta normer och strukturer i samhället. Det är i kombination med observationer av vår verklighet, även kallat empiri, som sociologin kan göra riktig skillnad i människors liv. På så sätt kan sociologi betraktas och användas som ett instrument för att komma åt orättvisor i samhället. Att behärska sociologiska teorier och metoder berikar därför ens liv, både själsligt och sett till de stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter som en sociolog kan komma att arbeta med ute i arbetslivet. 

Vilken nytta har du haft av dina sociologistudier i arbetslivet? 

– Mina studier i sociologi har varit helt avgörande i arbetslivet, inte minst formellt, då en sociologisk examen är en eftertraktad kvalifikation för tjänsten som utredare. Vidare är det genom sociologistudierna jag har fått med mig strategier och verktyg för de analyser jag genomför i mitt dagliga utredararbete.  

Vad har du för tips till våra nuvarande och kommande studenter?

– Jag skulle vilja skicka med att det finns utrymme för både bredd och möjlighet till specialisering inom sociologi, och att det finns goda skäl att eftersträva bådadera. Bredd, för att du ska få tillgång till en så stor del av arbetsmarknaden som möjligt, specialisering, för att genom att nischa sig öppna upp en tydligare väg in på arbetsmarknaden. Trots att jag fokuserat på utbildningsfrågor under de sista åren av mina studier så är dörren öppen till helt andra områden tack vare sociologins bredd. Att gardera sig på det sättet tycker jag känns tryggt inför ett långt arbetsliv.

Jag vill också skicka med att sociologi passar den som söker sig fram, du som ännu inte vet vad du vill göra härnäst eller längre fram. Studier i sociologi kommer rusta dig med raster och verktyg för att betrakta din omgivning utifrån nya perspektiv och närma dig den på nya sätt. Även några få högskolepoäng i sociologi kan därför fungera som en språngbräda.
 

På denna sida