Examen

När du är klar med dina studier i sociologi eller demografi och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Studenter sitter i biblioteket. Foto: Niklas Björling
Studenter sitter i biblioteket. Foto: Niklas Björling

En filosofie kandidatexamen ska bestå av 180 hp hela avslutade kurser och däri ska ingå kurser i huvudområdet om minst 90 hp.

Ett fullgjort kandidatprogram i sociologi innehåller de kurser som behövs för en examen. Du kan även sätta ihop en filosofie kandidatexamen bestående av fristående kurser. I en sådan examen ska ingå:

  • Sociologi I 30 hp
  • Sociologi II 30 hp
  • Sociologi III 30 hp
  • ytterligare 90 hp kurser - breddningsstudier

I kursen Sociologi III skriver du en kandidatuppsats, ett examensarbete. Du gör klokt i att läsa den kursen som din sista kurs innan du avslutar dina studier på grundnivå. På det sättet kan du i ditt uppsatsskrivande dra nytta även av de kurser du har läst som breddningsstudier.

När alla kurser som ska ingå i din examen är klara och du vill få ut ditt examensbevis ska du lämna in en examensansökan, läs mer här.

En masterexamen ska bestå av 120 hp på avancerad nivå och däri ska ingå en masteruppsats 30 hp. En masterexamen i sociologi uppnås genom att fullgöra ett masterprogram i sociologi. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att läsa till en masterexamen bestående av fristående kurser. Kontakta studierektorGA@sociology.su.se om du är intresserad av att få ut en examen bestående av fristående kurser.

De kurser som ska ingå i en masterexamen i sociologi är:

    Klassisk sociologisk teori 7,5 hp
    Modern sociologisk teori 7,5 hp
    Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp
    Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 7,5 hp
    Masteruppsats i sociologi 30 hp

Resterande 60 hp kan utgöras av kurser på avancerad nivå i sociologi eller i något annat ämne.

Du ansöker om examen via universitetets examensenhet, här hittar du information om hur du gör din ansökan:

Ansök om examen 

På denna sida