Börja forska

Studier på forskarnivå i sociologi och sociologisk demografi leder fram till en doktorsexamen som omfattar 240 hp, vilket motsvarar ungefär fyra års heltidsstudier.

Student i bibliotek.
Foto: Niklas Björling

Utbildningen karakteriseras av fördjupade studier inom avgränsade områden och syftar dels till att lära doktoranderna de vetenskapliga traditionerna, dels till att utveckla doktoranderna till självständiga och kritiskt granskande forskare.

Läs mer om forskarutbildningen och dess utbildningsplaner, utlysning av doktorandplatser samt doktorandkurser på våra utbildningssidor: 

Studier på forskarnivå i sociologi och sociologisk demografi

Doktorandrådet representerar doktoranderna i sociologi och i sociologisk demografi vid Stockholms universitet. Läs mer om doktorandrådet här: 

Doktorandrådet

Stöd till universitetets forskare

Här finns samlad information med råd, stöd och support till dig som är forskare eller doktorand på Stockholms universitet. Du kan även läsa om vilka finansieringsmöjligheter som finns, inklusive aktuella utlysningar av medel. 

Råd och stöd till forskare

 

 

Kontakt

Studierektor forskarnivå
Biträdande studierektor på grund- och avancerad nivå samt för forskarutbildningen
Studievägledare
På denna sida