Publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer i vetenskapliga tidskrifter. Fler publikationer hittar du i Stockholms universitets forskningsdatabas, DiVA. Där kan du även söka efter enskilda forskares publikationer.

 
 

Om du vill få en snabb överblick över våra avhandlingar, listar vi dem här.

Doktorsavhandlingar
Doktorsavhandlingar på spiktavla. Foto: Ingmarie Andersson

 

 

Här hittar du de egna akademiska skrifter som Sociologiska institutionen ger ut:

Tidigare gav vi även ut skrifter som Work, Organization, Economic Working Paper Series (WOE), Working Papers on Social Mechanisms, Forskningsrapporter och allmän serie. Listor över dem hittar du, tillsammans med Metropolit-projektet, under Tidigare skriftserier (engelsk sida).

På denna sida