Studera utomlands

Att leva i en ny miljö, inhämta nya kunskaper och knyta nya kontakter genom att studera en period utomlands är berikande och utvecklande. Det ger minnen för livet. Det ger också internationell erfarenhet och språkkunskaper som du kan ha nytta av på arbetsmarknaden.

Studenter går med cykel. Foto: Niklas Björling
Studenter i Stockholm. Foto: Niklas Björling

För att resa iväg som utbytesstudent ska du söka en plats inom något av de utbytesprogram som finns. För vissa studentutbyten har du möjlighet att få stipendium. För alla studentutbyten gäller att du inte behöver betala terminsavgift vid det universitet du reser till.

Studier utomlands innebär oftast att studera på värdlandets språk. I vissa fall kan det vara möjligt att läsa kurser på engelska även vid icke engelskspråkiga universitet.

Information om studentutbyten och studier utomlands på egen hand hittar du på Studentavdelningens sidor om att studera utomlands.

 

Erasmus är ett utbytesprogram inom EU som syftar till att främja studentmobilitet inom Europa. Alla våra utbytesuniversitet inom Europa har vi tecknat Erasmus+ avtal med.

Om du har fått en Erasmus utbytesplats på något av våra europeiska universitet har du rätt till ett Erasmusstipendium. Du behöver också göra ett obligatoriskt språktest både innan och efter ditt Erasmusutbyte. Slutligen ska du skriva en reserapport direkt efter din utbytestermin. För mer information om stipendieansökan, språktest och reserapport Erasmus+ - stipendium, språktest med mera.

Erasmus är ett utbytesprogram inom Europa på institutionsnivå. Sociologiska institutionen har alltså avtal med andra sociologiska institutioner om utbyten: studentutbyten och/eller lärarutbyten.

Inom ramen för Erasmus utbytesprogram finns det möjlighet att studera sociologi vid:

 • Köpenhamns universitet, Danmark - kurser på grund- eller avancerad nivå
 • Universität Wien, Österrike - enbart kurser på avancerad nivå. Språkkrav tyska om det inte finns tillräckligt med kurser på engelska.
 • Universität zu Köln, Tyskland - enbart kurser på avancerad nivå. Om det inte finns tillräckligt med kurser på engelska finns det ett språkkrav på tyska B2-kunskaper

För att delta i Erasmus och få ett stipendium ska du:

 • vara registrerad och aktiv student vid Sociologiska institutionen, ha påbörjat dina studier, med syfte att ta ut en examen.
 • har avklarat minst ett år av heltidsstudier på högskolenivå (60 hp) vid avresa varav minst 30hp i Sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
 • studera på heltid under ditt utbyte
 • vara borta i minst 90 dagar (3 månader) och max 360 dagar (12 månader) per utbildningsnivå 
 • inte har varit på Erasmusutbyte eller -praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • upprätta en studieplan, ett så kallat Learning Agreement, innan mobilitetsperioden
 • få utbytesstudierna tillgodoräknade vid Stockholms universitet
 • signerar ett stipendieavtal, Grant Agreement, innan mobiliteten påbörjas
 • göra ett språktest innan och efter ditt utbyte
 • besvara en elektronisk enkät efter avslutat utbyte
 • lämna in ett närvarointyg, Certificate of Attendance, efter avslutat utbyte
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

Studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus+ beviljas ett stipendium för fysisk mobilitet, givet att villkoren är uppfyllda. När du har tilldelats en plats genom Erasmus+ ska du fylla i ett online-formulär i Erasmus+ portalen och har möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium.

Mer information och instruktioner för detta hittar du här

Urvalskriterier

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet på:

1. Studiemeriter – antal poäng och betyg

 • Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet som är dokumenterade i Ladok senast sista ansökningsdag. Högskolepoäng tillgodoräknade från annat lärosäte inkluderas inte.

2. Personligt brev och övriga meriter

När två eller fler sökande inom samma urvalsgrupp hamnar på samma meritvärde sker urvalet baserat på det personliga brevet. Bedömning sker utifrån den sökandes motivering och beskrivning av följande: 

 • syftet med utbytesstudierna och hur väl utbytesstudierna passar in i den sökandes utbildning vid Stockholms universitet.

3. Lottning
 

Så ansöker du

 •  I din ansökan ska du inkludera ett personligt motivationsbrev på engelska som ska vara riktat till Sociologiska institutionen. Motivera ditt val universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet och varför just du vill delta i utbyte, och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Du ska endast skriva ett brev oavsett hur många universitet du söker till.
 • Ansökan för HT 2023 och/eller VT 2024 öppnar 6 februari och stänger 1 mars 2023.

Ansökan för utbytesstudier genom Erasmus+ 2024-2025 (127 Kb)

Institutionens kontaktperson i Erasmus-samarbetet är Anna Carin Haag, rum B996, exchange@sociology.su.se

 

 

För att få en plats som utbytesstudent utanför Europa kan du söka plats på något av de universitet som Stockholms universitet har tecknat avtal med i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien eller Australien. Studier inom ramen för de centrala utbytesavtalen är inte begränsade till något speciellt ämne.

Du hittar alla partneruniversitet på central nivå i avtalsdatabas:

Utbytesavtal på central nivå
Civis Erasmus+

Mer information hittar du här, där du också hittar aktuella ansökningstider och utbytesplatser via centrala avtal

 

Civis - European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+. 

For information in English click here

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå. Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Civis kan ansöka om ett Erasmusstipendium.

Här hittar du mer information om behörighetskrav, ansökan samt vilka universitet som är aktuella.

 

Sociologiska institutionen har också ett bilateralt institutionsavtal med University of York, UK. Detta avtal gäller endast för studenter på grundnivå.

Det ligger inte inom Erasmus+ så det finns inget Erasmus+ stipendium att söka för detta utbyte. Språkkrav för ett utbyte med University of York är nivå C1/ Slutbetyg från Gymnasieskola English 7 med lägst betyg C.

Ansökan för University of York, 2024/2025 (392 Kb)

Ansökningsperioden är mellan 1-28 februari.

 

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? CIVIS-alliansen, som Stockholms universitet deltar i, erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partneruniversitet i Europa.

Civis-kurser

 • är avgiftsfria för Civis-studenter (med några undantag för avgiftsbetalande studenter)
 • ger möjlighet att ansöka om finansiering för resan och boendet (söks via hemuniversitetet)

Hitta information om kurserna och finansiering här: 

 

Till de nordiska länderna kan du resa på Nordplus-utbyte till de universitet som din institution har avtal med. Sociologiska institutionen har för närvarande inget utbytesavtal i Nordplus.

Läs mer här

 

Nordlys Erasmus+ ger dig chansen att uppleva vår gemensamma kultur och de språkliga likheterna samtidigt som du får ta del av Nordens olikheter och nyanser. Ett utbyte inom Norden ger dig ett nytt perspektiv på dina studier, en mångfald av kursutbud och en utbildning av hög kvalitet. 

For information in English click here

Nordlys Erasmus+ är ett centralt nätverk inom Nordplus. Om du vill åka på utbyte inom Norden ska du i första hand vända dig till din institution för att se om det finns något ämnesspecifikt samarbete med det universitet som du är intresserad av. Om det inte finns något sådant samarbete vid din institution, eller om du vill läsa kurser utanför ditt huvudämne, är du välkommen att ansöka om utbyte via det ämnesövergripande nätverket Nordlys Erasmus+.

Utbytesplatser inom Nordlys Erasmus+ kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå och avancerad nivå. Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Nordlys Erasmus+ nätverket kan ansöka om ett Erasmus+ stipendium. 

Här hittar du mer information om behörighetskrav, ansökan och stipendium 
 

 

north2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar.

For more information in English, click here

Studentutbytesprogrammet north2north erbjuder stipendier och studieplatser för en eller två terminer på ett av programmets partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, Ryssland, Island, Finland och Norge. För de som åker genom north2north finns möjlighet att samtidigt ansöka om ett stipendium från Svenska institutet.

Utbytesplatser kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde, men studenter som läser kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras. 
 

 

Kontakt

Utbytesstudier
På denna sida