Stockholms universitet

Civis Erasmus+

Civis - European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+.

For information in English click here

Utbytesplatser inom Civis kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå.

Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Civis kan ansöka om ett Erasmusstipendium.

Informationstillfällen om utlandsstudier

 

Du kan ansöka till alla universitet inom Civis-nätverket. 

I avtalsportalen hittar du en lista på deltagande universitet genom att välja "program" - Erasmus CIVIS Student 
Obs: Det är viktigt att du klickar på partneruniversitet i avtalsdatabasen och läser informationen om begränsade studieområden (course restrictions) noga.

I din ansökan till CIVIS Erasmus+ kan du välja upp till tre universitet som du ska lista i rangordningen första-, andra- och tredjehandsval.

Antal utbytesplatser

Det finns ingen platsgaranti. Partnerlärosätena brukar ta emot minst 1 student på varje institution, i de flesta fall även fler.

Kursvalet

Du ansöker till den institution där du väljer majoriteten av dina kurser. Vänligen kolla i avtalsportalen vilka regler gällande kursvalet finns på respektive lärosäte. 

Du kan även läsa mer om Civis på nätverkets hemsida

 

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom möjlighet att söka ett stipendium. Studenter som åker på utbytesstudier via Civis beviljas efter ansökan ett Erasmusstipendium, givet att villkoren är uppfyllda.

Läs mer om Erasmusstipendiet

 

För att vara behörig att ansöka om en utbytesplats via Civis alliansen måste du uppfylla nedan behörighetskrav (både behörighetskrav för centrala avtal och nätverk samt särskilda behörighetskrav för Erasmus-programmet).

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk

Behörigshetskrav för centrala avtal och nätverk

Särskilda behörighetskrav för Civis Erasmus+ programmet

  • Studera mellan 2–12 månader vid värduniversitetet
  • Ha avsikt att ta en examen vid Stockholms universitet 
  • Inte ha varit på Erasmus+ studier/praktik tidigare på samma studienivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare + planerad mobilitet)
  • Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (till exempel för internationella betalande studenter ”Stockholm University scholarship”) för samma studieperiod.

Läs mer om Erasmus+ grundvillkor här

 

Ansökan till universitet inom Civis görs två gånger per år, se nedan datum.

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

Hösttermin eller läsår höst/vår            1–31 mars             
Vårtermin 1 mars–6 sept 

OBS! Deadline för alla utlysningar är kl. 23:59.

Ansökan skrivs på engelska. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets utbytesportal:

Länk till ansökan

Ansökningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioden. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id (universitetskonto) och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Om du har problem med studentportalen, vänligen ta en skärmbild på sidan och skicka den till studentutbyte@su.se.

I din ansökan till Civis kan du välja upp till tre universitet som du ska lista i ordningen första-, andra- och tredjehandsval. 

Bilagor som ska bifogas i din ansökan:

  • Personligt motivationsbrev på engelska. Brevet får omfatta högst en (1) A-4 sida. Brevet ska vara riktat till Stockholms universitet, inte till det utländska universitetet. I de flesta fall ombeds du att motivera ditt val av utbytesland/universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet och varför just du vill delta i utbyte, och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Observera att du endast ska skriva ett (1) brev, oavsett hur många universitet du söker till.
  • Preliminärt kursval godkänd av din institution (använd denna mall:  Preliminary Course Selection (pdf) (182 Kb) )
    Se mer information om dina kursval under nedan rubrik ”kursval”.
 

Hur hittar jag kurser jag kan läsa vid partneruniversiteten?

Studentavdelningen har inte möjlighet att hjälpa studenter att leta kurser. Det enklaste brukar vara att gå in på universitetens hemsidor och där söka efter ”courses” eller ”faculties” för att på så vis komma till kurskatalogerna. I vissa fall ser det ut som om universiteten bara erbjuder färdiga program och inte fristående kurser, men utbytesstudenter brukar kunna välja fritt bland kurserna och behöver som regel inte följa ett speciellt program (om man inte vill). Om du inte hittar kurser kan du ta kontakt med utbyteskoordinatorn vid värduniversitetet.

Du ansöker till den institution där du väljer majoriteten av dina kurser. Vänligen kolla i listan vilka regler gällande kursvalet finns på respektive lärosäte.

Hur vet jag hur många högskolepoäng jag ska välja vid partneruniversitetet?

Du ska välja kurser vid värduniversitetet som motsvarar heltidsstudier av 30 högskolepoäng (credits) vid Stockholms universitet. Det är viktigt att du stämmer av med din utbyteskoordinator eller studievägledare på din institution om hur många poäng du måste läsa vid respektive universitetet. Din institution ska godkänna dina preliminära kursval i ansökan.

Vem beslutar om kursval och tillgodoräknande? 

Alla kurser ska tillgodoräknas efter utbytet. Särskilt om kurserna ska ingå i ditt program är det viktigt att du har pratat med din institution om tillgodoräknande av kurser.

Kan jag ändra mina kursval efter ansökan?

Kursvalet i din ansökan är preliminärt. Ett nytt kursval görs i samband med ansökan till partneruniversitetet. Kursval kan du ändra i samråd med din institution.

 

Ansökningshandlingar bedöms utifrån nedan urvalskriterier:

Urvalskriterier för centrala avtal och nätverk

Den språknivå som universitetet anger utgör kravet för ansökan till erasmusutbytet. 

För att klara högre studier på ett tillfredsställande sätt, kan du dock behöva vara på språknivå C1 i undervisningsspråket. För att få en uppfattning om din språknivå kan du titta i denna tabell ( Språknivå_GERS (pdf) (102 Kb) ), som visar hur svenska betyg i språk motsvarar de olika GERS-nivåerna.  

Du kan också göra ett diagnostiskt test för att få reda på vilka färdighetsområden du behöver öva på. Till exempel genom: 

Erasmus Online Linguistic Support (OLS)

Nominerade studenter inom Erasmus+ måste göra ett språktest i samband med sin mobilitetsperiod (efter nomineringen). När du har gjort språktestet finns det möjlighet att gå en språkkurs online i undervisningsspråket eller i landets officiella språk. Du kan delta i olika kurser och tester med fokus på bland annat läs- och hörförståelse, grammatik och uttal. Du kan ställa frågor till språklärare som besvarar dessa inom 24 timmar. Förutom själva kursmomenten finns även artiklar, glosor och grammatik. Det finns även lärarledda kurser inom varje nivå (A, B, C) som startar en gång i veckan. 

Språkkurser på Stockholms universitet

För att stärka dina språk kan du dels gå kurser, och dels delta i informella språkaktiviteter på Stockholms universitet: 

Hitta aktuella språkkurser på universitetet via utbildningskatalogen

Språkstudion vid Institutionen för språkdidaktik erbjuder gratis språkutvecklande aktiviteter för studenter. Läs mer om Språkstudion här
Du kan vända dig till Språkstudion för att få tips på länkar eller appar du kan använda i dina studier.

Via Språkstudion kan erbjuds bland annat:

Håll också utkik på kulturinstitutens webbplatser för att få tips om litteratur, språkkurser och kulturella aktiviteter:

Det finns också många bra språk- och kulturkurser på Folkuniversitetet

 

När får jag svar på min ansökan?

Svar på ansökan brukar skickas ut cirka en månad efter avslutad ansökningsomgång. Du kommer få ditt besked i god tid innan nästa steg: att ansöka till partneruniversitet.
Besked skickas ut per e-post som skickas genom MoveON, så var noga med att meddela Studentavdelningen om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Vi rekommenderar även att du tittar i skräppostmappen om ett besked eventuellt har hamnat där. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte.

Kommer det bli en restplatsutlysning?

Nej.

Om jag inte blir nominerad denna omgång, kan jag söka igen?

Ja, du kan söka hur många gånger som helst.

Om jag tackar nej till en plats, vad händer då?

Du kan då ansöka igen i nästa omgång.

Hur stor är risken att man inte blir antagen av partneruniversitetet?

Risken finns alltid, Stockholms universitet kan aldrig garantera att du blir antagen eftersom bedömningen görs av mottagande lärosäte. Det händer dock sällan att en student inte blir antagen.

 

När du har blivit tilldelad en utbytesplats genom Stockholms universitet ska du i nästa steg tacka ja eller nej till platsen. När du har tackat ja till din plats kommer Stockholms universitet nominera dig för ditt utbyte till värduniversitetet och du ansöker enligt deras ansökningsinstruktioner. Du kommer få mer information och hjälp av deras internationella handläggare. När du har fått en bekräftelse att du är antagen från partneruniversitetet är det bekräftat att du kan genomföra ditt utbyte. 

När du har blivit nominerad till ditt värduniversitet kommer du få ett mejl från Erasmus handläggaren vid Studentavdelningen om nästa steg om hur du ansöker om Erasmus+ stipendiet.

Här har vi samlat information för dig som ska åka iväg. Informationen gäller för alla utresande utbytesstudenter via Stockholm universitets centrala avtal och nätverk, vissa skillnader kan finnas för dig som åker via Civis-nätverket.

Praktisk information om utbytesstudier

Information för dig med ett Erasmus+ stipendium (innan, under och efter utbytet)

Farm on Mountain, Romania.
Photo: Fotografu/Unsplash
 

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? CIVIS Alliansen erbjuder flera kurser för studenter som vill läsa en kort kurs på ett eller flera partnersuniversitet i Europa.

Hitta information och ansökningslänk för Civis-kurser här

 

Kontakt

För mer information om Civis-programmet, vänligen kontakta Gruppen för internationell mobilitet via e-post: studentutbyte@su.se

Om du har frågor som gäller ditt kursval inom din utbildning, kontakta utbyteskoordinator på din institution.
Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Kontakta Examensgruppen för kurser som din institution inte kan tillgodoräkna.
Hitta deras kontaktuppgifter här.

På denna sida