Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nordlys Erasmus+

Nordlys Erasmus+ ger dig chansen att uppleva vår gemensamma kultur och de språkliga likheterna samtidigt som du får ta del av Nordens olikheter och nyanser. Ett utbyte inom Norden ger dig ett nytt perspektiv på dina studier, en mångfald av kursutbud och en utbildning av hög kvalitet. 

For information in English click here

Nordlys Erasmus+ är ett centralt nätverk inom Nordplus. Om du vill åka på utbyte inom Norden ska du i första hand vända dig till din institution för att se om det finns något ämnesspecifikt samarbete med det universitet som du är intresserad av. Om det inte finns något sådant samarbete vid din institution, eller om du vill läsa kurser utanför ditt huvudämne, är du välkommen att ansöka om utbyte via det ämnesövergripande nätverket Nordlys Erasmus+.

Utbytesplatser inom Nordlys Erasmus+ kan sökas av samtliga studenter vid Stockholms universitet oavsett ämnesområde och institutionstillhörighet, på grundnivå och avancerad nivå. Alla studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Nordlys Erasmus+ nätverket kan ansöka om ett Erasmus+ stipendium. 

Informationstillfällen om utlandsstudier

Här finns aktuell information om utbyten med anledning av coronaviruset:
Coronavirus - information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

 

Studenter kan ansöka till alla universitet inom Nordlys-nätverket. Det finns inte ett bestämt antal platser till varje partneruniversitet.

I avtalsdatabasen hittar du en lista på deltagande universitet genom att välja "framework" Nordlys 
Obs: Det är viktigt att du klickar på partneruniversitet i avtalsdatabasen och läser informationen om begränsade studieområden (course restrictions) noga.  

Du kan också läsa mer om Nordlys på nätverkets hemsida

I din ansökan till Nordlys Erasmus+ kan du välja upp till tre universitet som du ska lista i rangordningen första-, andra- och tredjehandsval.

 

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom möjlighet att söka ett stipendium. Studenter som åker på utbytesstudier via Nordlys beviljas efter ansökan ett Erasmusstipendium, givet att villkoren är uppfyllda.

Obs: studenter som åker på utbyte till The University of the Faroe Islands är inte berättigade till stipendiemedel via Nordlys Erasmus+.

Läs mer om Erasmusstipendiet

 

För att vara behörig att ansöka om en utbytesplats via Nordlys Erasmus+ måste du uppfylla nedan behörighetskrav (både behörighetskrav för centrala avtal och nätverk samt särskilda behörighetskrav för Nordlys Erasmus+ programmet).

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk

Behörighetskrav för centrala avtal och nätverk

 

Särskilda behörighetskrav för Nordlys Erasmus+ programmet

  • Studera på grund- eller avancerad nivå
  • Studera mellan 3–12 månader vid värduniversitetet
  • Ha avsikt att ta en examen vid Stockholms universitet 
  • Inte ha varit på Erasmus+ studier/praktik tidigare på samma studienivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare + planerad mobilitet)
  • Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR för samma studieperiod (till exempel Minor Field Studies eller Stockholm University scholarship scheme för internationella betalande studenter).

Läs mer om Erasmus+ grundvillkor här

 

Ansökan till universitet inom det ämnesövergripande nätverket Nordlys Erasmus+ görs två gånger per år, se nedan datum. Kom ihåg att kolla om din institution har något ämnesspecifikt samarbete i Norden som du kan söka. De har i vissa fall ytterligare ansökningsomgångar under året.

Utbytesperiod  

Ansökningsperiod 

Hösttermin eller läsår höst/vår                1–31 mars                
Vårtermin 1 mars–6 sept 

OBS! Deadline för alla utlysningar är kl. 23:59.

Ansökan skrivs på engelska. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets utbytes-portal:

Länk till ansökan

Ansökningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioden. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id (universitetskonto) och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Om du har problem med student portalen, vänligen ta en skärmbild på sidan och skicka det till studentutbyte@su.se.

I din ansökan till Nordlys Erasmus+ programmet kan du välja upp till tre universitet som du ska lista i ordningen första-, andra- och tredjehandsval. 

Bilagor som ska bifogas i din Nordlys Erasmus+ ansökan:

  • Personligt motivationsbrev på Engelska. Brevet får omfatta högst (1) A-4 sida. Brevet ska vara riktat till Stockholms universitet, inte till det utländska universitetet. I de flesta fall ombeds du att motivera ditt val av utbytesland/universitet och hur det relaterar till dina nuvarande studier. Beskriv på vilket sätt du är en bra ambassadör för din institution/ditt universitet och varför just du vill delta i utbyte, och hur du hoppas att det ska hjälpa dig utvecklas både akademiskt och på ett personligt plan. Observera att du endast ska skriva ett (1) brev, oavsett hur många universitet du söker till.
  • Preliminärt kursval godkänd av din institution (använd denna mall:  Preliminary course selection_Nordlys (57 Kb) )
    Se mer information om dina kursval under nedan rubrik ”kursval”.
 

Hur hittar jag kurser jag kan läsa vid partneruniversiteten?

Studentavdelningen har inte möjlighet att hjälpa studenter att leta kurser. Det enklaste brukar vara att gå in på universitetens hemsidor och där söka efter ”courses” eller ”faculties” för att på så vis komma till kurskatalogerna. I vissa fall ser det ut som om universiteten bara erbjuder färdiga program och inte fristående kurser, men utbytesstudenter brukar kunna välja fritt bland kurserna och behöver som regel inte följa ett speciellt program (om man inte vill). Om du inte hittar kurser kan du ta kontakt med utbyteskoordinatorn vid värduniversitetet.

Hur vet jag hur många högskolepoäng jag ska välja vid partneruniversitetet?

Du ska välja kurser vid värduniversitetet som motsvarar heltidsstudier av 30 högskolepoäng (credits) vid Stockholms universitet. Det är viktigt att du stämmer av med din utbyteskoordinator eller studievägledare på din institution om hur många poäng du måste läsa vid respektive universitetet. Din institution ska godkänna dina preliminära kursval i ansökan.

Vem beslutar om kursval och tillgodoräknande? 

Alla kurser ska tillgodoräknas efter utbytet. Särskilt om kurserna ska ingå i ditt program är det viktigt att du har pratat med din institution om tillgodoräknande av kurser.

Kan jag ändra mina kursval efter ansökan?

Kursvalet i din ansökan är preliminärt. Ett nytt kursval görs i samband med ansökan till partneruniversitetet. Kursval kan du ändra i samråd med din institution.

 

Ansökningshandlingar bedöms utifrån nedan urvalskriterier. 

Urvalskriterier för centrala avtal och nätverk

 

När får jag svar på min ansökan?

Svar på ansökan brukar skickas ut cirka en månad efter avslutad ansökningsomgång. Du kommer få ditt besked i god tid innan nästa steg: att ansöka till partneruniversitet.

Besked skickas ut per e-post som skickas genom MoveON, så var noga med att meddela Studentavdelningen om du byter e-postadress efter att du lämnat in ansökan. Vi rekommenderar även att du tittar i skräppostmappen om ett besked eventuellt har hamnat där. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte.

Kommer det bli en restplatsutlysning?

Nej.

Om jag inte blir nominerad denna omgång, kan jag söka igen?

Ja, du kan söka hur många gånger som helst.

Om jag tackar nej till en plats, vad händer då?

Då går platsen till lotteriet där sökande som inte fått en plats får delta. Du kan då ansöka igen i nästa omgång.

Hur stor är risken att man inte blir antagen av partneruniversitetet?

Risken finns alltid, Stockholms universitet kan aldrig garantera att du blir antagen eftersom bedömningen görs av mottagande lärosäte. Det händer dock sällan att en student inte blir antagen.

 

När du har blivit tilldelad en utbytesplats genom Stockholms universitet ska du i nästa steg tacka ja eller nej till platsen. När du har tackat ja till din plats kommer Stockholms universitet nominera dig för ditt utbyte till värduniversitetet och du ansöker enligt deras ansökningsinstruktioner. Du kommer få mer information och hjälp av deras internationella handläggare. När du har fått en bekräftelse att du är antagen från partneruniversitetet är det bekräftat att du kan genomföra ditt utbyte. 

När du har blivit nominerad till ditt värduniversitet kommer du få ett mejl från Erasmus handläggaren vid Studentavdelningen om nästa steg om hur du ansöker om Erasmus+ stipendiet.

Här har vi samlat information för dig som ska åka iväg. Informationen gäller för alla utresande utbytesstudenter via Stockholm universitets centrala avtal och nätverk, vissa skillnader kan finnas för dig som åker via Nordlys Erasmus+ nätverket.

Praktisk information om utbytesstudier

Information för dig med ett Erasmus+ stipendium (innan, under och efter utbytet)

 

För mer information om Nordlys Erasmus+ programmet, vänligen kontakta Gruppen för internationell mobilitet via e-post: studentutbyte@su.se (skriv “Nordlys Erasmus+” i ämnesraden).

Om du har frågor som gäller ditt kursval inom din utbildning, kontakta utbyteskoordinator på din institution.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Kontakta Examensgruppen för kurser som din institution inte kan tillgodoräkna.

Hitta deras kontaktuppgifter här.

På denna sida