Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsetik

Etiska riktlinjer och överväganden spelar en mycket viktig roll inom forskningen. Forskningsetik innefattar bland annat etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed och andra etiska aspekter.

Stockholms universitet arrangerar regelbundet seminarier och bevakar utvecklingen inom detta område.

Experiment på SUBIC med en forskargrupp från Institutionen för lingvistik. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

 

Stöd kring forskningsetiska frågor

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen.


 

Hantering av oredlighet i forskningen

Sedan den 1 januari 2020 gäller att misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar och misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, ny lagstiftning och styrdokument finns här:

Styrdokument som rör forskning, t.ex. hur vetenskaplig oredlighet ska hanteras


 

Kontakt

Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

E-post: etik@fs.su.se

Mer information till forskare vid Stockholms universitet och forskare vid andra universitet.

På denna sida