Stockholms universitet logo, länk till startsida

Albano – en unik utbildnings- och forskningsmiljö 

Bara ett stenkast från city, med närhet till både Stockholms universitet och KTH, pågår bygget av det nya universitetsområdet Albano. Redan hösten 2020 startar de första verksamheterna och hela universitetsområdet, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

År 2015 gick startskottet för byggnationen av nya universitetsområdet Albano med 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder. Ambitionen med campus Albano är att samla verksamhet inom ett sammanhängande universitetsområde i nära anslutning till både Stockholms universitet och KTH. Området växer fram i Nationalstadsparken mellan Roslagsbanans banvall och Roslagsvägen, i höjd med Kräftriket.

Campus Albano Foto: Sören Andersson

Det blir ett unikt campus blir en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som både binder ihop universiteten med varandra och med staden. En utveckling som även stärker Stockholm som kunskapsstad.

– Albano blir en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Kika på Campus Albano – 3D-visualisering och dagsaktuella bilder 


Hållbar stadsutveckling

Albano byggs med långsiktig hänsyn till miljö och med fokus på hållbar stadsutveckling. En forskargrupp från Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitekturskola har bland annat lämnat synpunkter och förslag till planprocessen, med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign.

I Albano-projektet genomsyrar hållbarhetsarbetet allt från materialval och utformning av lärandemiljöer till energieffektiva insatser som solceller på taken och borrhålslager under universitetshusen. Borrhålen, som är cirka 350 m djupa, genererar värme, kyla och varmvatten till lokalerna. På campus skapas också nya vattensystem för att ta hand om dagvatten, förbättra mikroklimatet samt utemiljöer som utformas för att stärka spridningsvägarna för växter och djur. Till hösten 2020 flyttar de första verksamheterna in och hela området, med plats för 15 000 studenter och forskare, beräknas stå klart år 2023. 

•    Nordita
•    Delar av Fysikum
•    Institutionen för folkhälsovetenskap
•    Psykologiska institutionen
•    Statistiska institutionen
•    Företagsekonomiska institutionen
•    Institutionen för socialt arbete
•    Matematiska institutionen
•    Specialpedagogiska institutionen
•    Stockholms resilienscentrum (SRC)

De verksamheter som ska flytta till Albano har löpande drop-in- och verksamhetsmöten med projektledningen. Vidare skickas regelbundet nyhetsbrev med senaste informationen till verksamheternas kontaktpersoner. Vicerektorerna har också kontakt med ansvariga för de verksamheter som ska flytta. 

Kontakt

Vanliga frågor och svar om Albano

Har du andra frågor? Kontakta oss på e-post: info-albano@su.se

På denna sida