Stockholms universitet

Konst vid Stockholms universitet

När det nya universitetsområdet på Frescati skapades i slutet på 1970-talet var den konstnärliga utsmyckningen i byggnaderna och på campusområdet ett självklart inslag. Konst hade också en viktig roll för den på 1880-talet nygrundade högskolan i Stockholm då en donation möjliggjorde den första konsthistoriska professuren i Sverige och därmed studier i konsthistoria.

Stockholms universitets konstsamlingar har en stor räckvidd, med konst av många olika tekniker, och spänner över en lång tidsperiod. Från de allra äldsta donerade konstverken i Spökslottet till samtida offentliga verk utplacerade på universitetsområdet.

 

Konst som stärker kreativt och kritiskt tänkande

Alltsedan 1880-talet har konsten haft en viktig roll för den då nygrundade högskolan i Stockholm. Den första konsthistoriska lärostolen i Sverige möjliggjordes efter en donation av makarna Johan Adolf och Helen Berg år 1883. Året därpå donerade J.A. Berg 210 stycken äldre konstverk till högskolan för att användas i undervisningen, vilket blev grunden för dagens konstsamling.

När det nya universitetsområdet på Frescati skapades i slutet på 1970-talet var den konstnärliga utsmyckningen i byggnaderna och på campusområdet ett självklart inslag. Till den nya modernistiska byggnadsutformningen, tillkom nya konstverk som skulle samspela och skapa en harmoni med arkitekturen. Konsten togs fram i syfte att både berika och belysa det offentliga rummet.

Konstverken speglar Stockholms universitet grundsats att vara en plats där fritänkande och uttryck lyfts fram och aktas samtidigt som den öppnar för ett konstruktivt ifrågasättande av tidigare föreställningar och normer. Konsten stärker ett kreativt och kritiskt tänkande, vilket är centralt inom hela universitetets verksamhetsområde.

 

Över 4 000 konstverk från 1300-tal till 2010-tal

Stockholms universitets samling består av över 4 000 konstverk, där merparten finns på Frescatiområdet, men även på universitetets andra campusområden. I dag omfattar universitetets institutioner även lokaler i Albano och AlbaNova, Kista, Garnisonen med flera, där samtliga campus har konstkollektioner.

Samlingen har en stor räckvidd, med konst av många olika tekniker och spänner över en lång tidsperiod. Från de allra äldsta konstverken från 1300-talet på Spökslottet, till nyligen utplacerade samtida konstverk på universitetsområdet från Statens konstråd. Utöver dessa verk finns på de olika campusområdena även flera offentliga konstverk och byggnadsutsmyckningar från Akademiska Hus.

 

Äldre måleri och glas i Spökslottet

Interiör från Spökslottet, flera rum i fil.
Interiör från Spökslottet. Foto: Jean-Baptiste Béranger

På Schefflerska palatset, mest känt under namnet Spökslottet, som förvaltas av universitetet, finns en ansenlig samling av äldre måleri och glas. Samlingen består av både stiftelseägda och statliga konstverk som förvärvats eller donerats till universitetet under åren och här finns idag de målningar som donerades av J.A. Berg.

Läs mer om Spökslottet här.

Läs mer om universitetets konstsamlingar här.

 

Skulpturer i världens första nationalstadspark

Montering av Vildarna på kullen vid Arrheniuslaboratoriet år 2019.
Montering av Vildarna på kullen vid Arrheniuslaboratoriet år 2019.

Stockholms universitet ligger mitt i världens första nationalstadspark och präglas av vacker natur, unik arkitektur och konst. Skulpturerna på universitetsområdet är tillgängliga för allmänheten och skapar i sin helhet en vidsträckt skulpturpark.

Ett av alla konstverk på campus, i form av två stora hjortliknande varelser i aluminium, finns strax utanför Arrheniuslaboratoriet. Konstverket, som heter Vildarna och är skapat av konstnären Linda Shamma, har finansierats av Statens konstråd och kommit på plats i samarbete mellan Akademiska Hus och Stockholms universitet.

Läs mer och se en film om konstverket Vildarna

 

Konsthallen Accelerator

Entré till Accelerators konsthall
Foto: Christian Saltas

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst.

I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och ett empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Läs mer på Accelerators webb

 

Konstvisningar

Följ med våra kunniga guider på en visning av konst och arkitektur vid Stockholms universitet! Vi erbjuder visningar med olika teman såväl i Frescati som på Spökslottet.

Läs mer och boka en konstvisning här

Visningar på Accelerator bokas på accelerator@su.se

 

Tema historia, arkeologi och kulturarv

På temasidan Historia, arkeologi och kulturarv kan du få veta mer! Temasidan samlar aktuellt material, till exempel nyhetsartiklar och evenemang, med koppling till ämnet konst och kultur.

Historia, arkeologi och kulturarv

 

Kontakt

Förvaltningen av konstsamlingarna är organisatoriskt placerad på Rektors kansli på Stockholms universitet.

För att veta mer, kontakta: Camilla Hjelm, 1:e intendent, camilla.hjelm@su.se

På denna sida