Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1

Syftet med kursen är att ge en omfattande introduktion till regressionsanalys och dess användningsområden och begränsningar. Kursen fokuserar på linjär regressionsanalys av kontinuerliga beroendevariabler, men även logistisk regressionsanalys. Kursen täcker både bivariat och multivariat regressionsanalys.

Efter våren 2023 flyttas denna kurs till att gå på höstterminerna istället. Nästa gång kursen ges kommer att vara hösten 2023 på halvfart i period C och D.

På kursen diskuteras ämnen som skensamband och icke-direkta effekter, interaktionseffekter, variabeltransformeringar, outliers, heteroskedasticitet samt multikollinearitet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt forskningsfrågor som de olika metoderna kan besvara samt presentation och tolkning av resultat inklusive metodernas begränsningar. Kursen kräver elementära förkunskaper i kvantitativ analys. Erfarenhet av statistikprogrammet Stata rekommenderas. Kursen är även lämplig för studenter som läst regressionsanalys tidigare, men behöver aktualisera sina kunskaper. Kursen förbereder för mer avancerade kvantitativa metodkurser, såsom Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, SO7033.

 

Mer information finns på den engelska sidan.