Sociologi III, 30 hp

Om kursen

Denna kurs utgör kandidatnivån i sociologi som fristående kurs och består av tre delkurser: Modern sociologisk teori 7,5 hp, Sociologisk analys 7,5 hp och en kandidatuppsats 15hp.

Kursens mål är att öka din förmåga till självständig analys av sociala företeelser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen