Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till livsförloppsanalys (även känd till exempel som överlevnadsanalys eller intensitetsregression). Episoddata används ofta för att analysera eller besvara frågeställningar i demografi, samhällsvetenskap och epidemiologi. Exempel på sådana frågor är: Vilka faktorer påverkar hur länge människor lever, hur länge man är arbetslös, eller när man bildar familj? Kursen introducerar tekniker för att analysera sådana frågor och data och omfattar univariata och grundläggande multivariata regressionsmetoder för analys av varaktighetsdata (livsförloppsanalys). Studenterna lär sig datahantering och färdigheter som är specifika för att utföra livsförloppsanalys i Stata.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen