Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata

Kursen ger en introduktion till livsförloppsanalys (även känd till exempel som överlevnadsanalys eller intensitetsregression).

Episoddata används ofta för att analysera eller besvara frågeställningar i demografi, samhällsvetenskap och epidemiologi. Exempel på sådana frågor är: Vilka faktorer påverkar hur länge människor lever, hur länge man är arbetslös, eller när man bildar familj? Kursen introducerar tekniker för att analysera sådana frågor och data och omfattar univariata och grundläggande multivariata regressionsmetoder för analys av varaktighetsdata (livsförloppsanalys). Studenterna lär sig datahantering och färdigheter som är specifika för att utföra livsförloppsanalys i Stata.

 

Mer information om kursen finns på den engelska sidan.