Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tvärvetenskaplig masteruppsats i demografi

Kursen ges på heltid som avslutningstermin på det Tvärvetenskapliga masterprogrammet i demografi. Studenten ska under kursen förvärva förmåga att självständigt genomföra ett forskningsprojekt med demografisk relevans och rapportera utfallet i en uppsats.