Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande demografisk metod

Kurs på avancerad nivå för studenter intresserade av befolkningsstudier som fertilitet, dödlighet och migration.

Kursen ska utveckla studenternas förmåga att analysera och tolka genom att ta upp grundläggande begrepp för och mått på mortalitet, fertilitet och migration och grundläggande demografiska metoder såsom livslängdstabell, standardisering och befolkningsprognoser. Sådan kunskap som är väsentlig för att arbeta med statistiska material om befolkning. Då kursen är baserad på 'Learning by doing', är närvaro av stor vikt.

För mer information om kursen, se den engelska sidan.