Personalekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tillämpar ekonomiska teorier och verktyg på personalområdet/HRM. I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och lönestrukturer.

Efter att ha fullföljt kursen ska studenten kunna:

- förstå de grundläggande argumenten för och de teoretiska grunderna för personalekonomi

- använda ekonomiska perspektiv och argument för att analysera HRM-uppgifter såsom rekrytering och anställning, utbildningsinvesteringar och lönestrukturer

- förstå hur HRM-uppgifter kan analyseras empiriskt

- förstå och förklara hur arbetsmarknadsregleringar (t ex kollektivavtal) kan införlivas i personalekonomiskt perspektiv

- läsa och kritiskt bedöma forskning utifrån ett personalekonomiskt perspektiv

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen