Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Personalekonomi

Kursen tillämpar ekonomiska teorier och verktyg på personalområdet/HRM. I den här kursen studerar vi ekonomiska perspektiv på ämnen såsom rekrytering och anställning,utbildningsinvesteringar och lönestrukturer

Efter att ha fullföljt kursen ska studenten kunna: - förstå de grundläggande argumenten för och de teoretiska grunderna för personalekonomi - använda ekonomiska perspektiv och argument för att analysera HRM-uppgifter såsom rekrytering och anställning, utbildningsinvesteringar och lönestrukturer - förstå hur HRM-uppgifter kan analyseras empiriskt - förstå och förklara hur arbetsmarknadsregleringar (t ex kollektivavtal) kan införlivas i personalekonomiskt perspektiv - läsa och kritiskt bedöma forskning utifrån ett personalekonomiskt perspektiv

Mer information om kursen finns på den engelska sidan.