Social stratifiering, 7,5 hp

Om kursen

Kurs på avancerad nivå för studenter som vill ha en introduktion till klassisk teori och aktuell forskning om social skiktning. Kursen ger en översikt över klassisk och nyare teori samt forskning rörande (a) teorier om social klass med empiriska tillämpningar, (b) social rörlighet och ojämlika utbildningsmöjligheter, och (c) social skiktning i andra dimensioner, som t.ex. kön, etnicitet och familj. Fokus ligger både på beskrivningar av och förklaringar till social skiktning i moderna samhällen. Kurslitteraturen innehåller relativt krävande texter, och det är en fördel att ha vissa förkunskaper i tolkning av statistiska analyser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen