Sociologi II, 30 hp

Om kursen

I kursen fördjupas förståelsen av samhällets funktionssätt. Genom teori-, metod- och specialkursdelarna ökar din förmåga att tillämpa dina sociologiska kunskaper. Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5hp: Klassisk sociologisk teori, Kvalitativ analys, Kvantitativ analys, Specialkurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen