Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp

Programmet ger dig kompetens för arbete inom personal, arbete och organisation med de beteendevetenskapliga ämnena som grund och bredd inom främst personalekonomi och arbetsrätt. Du får de akademiska grunderna för att arbeta med personalplanering, organisations- och kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- och utredningsverksamhet.

Programmet innehåller följande kurser:

Beteendevetenskaplig kurs som innehåller grunderna i psykologi, sociologi och pedagogik.

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet.

Introduktion till ekonomi inom HR Personalarbete. I kursen ingår både företagsekonomi och personalekonomi.

HR i teori och praktik. Här får du teoretiska perspektiv på HR som integreras med praktiska erfarenheter.

Tredje året läser du ämnesinriktning i det huvudämne du väljer, antingen pedagogik, psykologi eller sociologi. Det är inom ämnesinriktningen du skriver din kandidatuppsats.

Efter kandidatexamen är du behörig att läsa vidare inom huvudämnet på avancerad nivå och sedan söka vidare till forskarnivå. Har du tidigare arbetslivserfarenhet får du lättare att tillgodogöra dig utbildningen.

Programmet leder till en kandidatexamen i huvudämnet med inriktningen Personal, Arbete och Organisation. Efter att ha gått utbildningen finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom företag, förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Andra verksamhetsområden är arbetsmarknads- och utbildningspolitik, utredningsverksamhet och utvärderingsuppdrag.

Mer information om programmet finns på www.pao.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen