Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), passar dig som har ett stort intresse för människor och organisationer. Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources). Som personalvetare blir du expert på människor, och får samtidigt ett brett område som du kan söka jobb inom efter examen.

Albano, grupp, liggande, livsstil, student
Foto: Jens Olof Lasthein

Programmet ger dig kompetens för arbete inom personal, arbete och organisation med de beteendevetenskapliga ämnena som grund och bredd inom främst personalekonomi och arbetsrätt. Du får de akademiska grunderna för att arbeta med personalplanering, organisations- och kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- och utredningsverksamhet.

Programmet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under 3 år. I utbildningsprogrammet ingår tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi. Programmet innehåller kurser med successiv fördjupning inom dessa områden. I programmet ingår kurs i juridik med arbetsrätt.

 

 • Programöversikt

  Programmet ger dig en bred bas och samtidigt specialiserar du dig inom ett ämne. Det innebär att du börjar med att läsa ett beteendevetenskapligt basår som är gemensamt för alla.  Därefter läser du bland annat kurser i ekonomi och juridik.

  Termin 5 och 6 läser du ett av huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar din kandidatexamen i. Det är inom ämnesinriktningen du skriver din kandidatuppsats.

  År 1

  Termin 1-2

  Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation (PEPAO1)

  Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till programmet. Kursen ges under det första läsåret. I kursen ingår följande delkurser:

  • Socialpsykologi 7,5 hp
  • Grundläggande metod 7,5 hp
  • Kognition 7,5 hp
  • Personlighetspsykologi 7,5 hp
  • Grundläggande sociologi 7,5 hp
  • Organisation och arbete, 7,5 hp
  • Organisationspedagogik - en introduktion 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet, 15 hp
  Introduktion till ekonomi inom HR, 15 hp

  Termin 4

  HR i teori och praktik (PEPAO2)

  År 3

  Termin 5-6

  Fördjupade studier i huvudområde innefattande examensarbete om 15 hp.

  Pedagogik som huvudområde
  Termin 5: Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210)
  Termin 6: Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG310)

  Psykologi som huvudområde
  Termin 5: Psykologi II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp
  Termin 6: Psykologi III (delkurs 1) Metod och statistik, 15 hp (PS3101)
  Termin 6: Psykologi III (delkurs 2) Självständigt arbete i Psykologi för kandidatexamen (PAO), 15 hp (PS3301)

  Sociologi som huvudområde
  Termin 5: Sociologi: Personal, arbete, organisation II, 30 hp
  Termin 6: Sociologi: Personal, arbete, organisation III, 30 hp

 • Så ansöker du

  Ansök via antagning.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Särskilt urval baserat på arbetslivserfarenhet

  Vid konkurrens om platserna sker urval baserat på Betyg (37 %), Högskoleprov (33 %), Sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid samt betyg (15%). Sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid samt högskoleprov (15%). 

  Om du har minst fyra års arbetslivserfarenhet bör du ladda upp dokument som styrker detta på antagning.se så snart som möjligt, dock senast sista kompletteringsdag

  För mer information: 

 • Mer information

  Mer information om programmet finns på www.pao.su.se.

  Val av huvudämne

  I mitten av terminen på PAO:s fjärde termin informeras studenterna om kursinnehåll och kursupplägg på de olika ämnesfördjupningarna.

  Vilka ämnen kan jag välja mellan?

  Du kan välja mellan följande huvudämnen: pedagogik, sociologi eller psykologi.

  Urvalskriterier

  Antalet platser per ämne är anpassat till antalet antagna vid studiestarten.

  De studenter som är antagna till PAO vid Stockholms universitet och är inne på sin fjärde termin får välja i första hand. Studenter som beviljats byte av studieort och studenter som läser terminerna i en annan ordning får välja i andra hand.

  Tröskelkrav - krav för att få gå vidare

  Inför påbörjandet av ämnesfördjupningen på termin 5 och 6 ska Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 högskolepoäng vara helt klar.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Kvinnlig student utanför Södra huset. Foto: Jens Lasthein

  Sally läser sin första termin på Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO).

  Den här utbildningen är till för dig som är intresserad av människor och organisationer och vill lära dig mer om beteende och organisation och kompetensutveckling.

  Här berättar hon hur det är att studera på programmet.

  Se Sallys film

  Sofia Kjellström

  Sofia läser termin fyra på Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation (PAO).

  Ju mer intresse jag har för saker, desto mer vill jag lära mig. Efter några terminer börjar kurserna gå mer åt HR-hållet och man får lära sig mer hur man ska hantera olika fall och situationer som kan uppstå som personalvetare. Eftersom det är något jag tycker är intressant blir det också roligare att lära sig om det och mer motiverande eftersom man kan ta med sig det i arbetslivet.

  Läs intervjun med Sofia

  Möt våra alumner

  Sara Aronsson som läste kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, PAO, jobbar nu som HR-specialist. 

  Jag har arbetat med olika HR-områden men senaste 5 åren har det varit breda roller där jag jobbat med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.

  Läs intervjun med Sara

 • Arbetsmarknad och karriär

  I princip alla större organisationer – alltså företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer – har någon typ av personalavdelning. Om du vill söka jobb på en sådan är det bra att ha gått PAO-programmet.

  Många personalvetare jobbar med HR-frågor och inom personalrekrytering. De jobbar också som personalchefer eller som egenföretagare. 

  Exempel på titlar på jobb du kan söka: HR-assistent, HR-generalist, konsultchef, HR-chef och HR-businesspartners. Nyckelord i platsannonser kan vara till exempel: search (hitta rätt person för jobbet), bemanning, HR-support och rekrytering.

  Möjlighet till praktik under utbildningen

  Under kursen HR i teori och praktik, 30hp som ges termin 4 på programmet, har du möjlighet att välja delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp. Delkursen ges under period C+D och består av kursuppgifter och seminarier parallellt med en praktikperiod omfattande 40 arbetsdagar. Praktiken ska göras vid en arbetsplats inom ett HR-relevant område. Läs mer om praktikkursen på PAO-webben.

  SthlmUP

  Vi har en aktiv studentförening, Stockholms Universitets Personalvetarförening, SthlmUP som tar många initiativ inom arbetsmarknad och karriär. Föreningen ordnar varje år en personalvetardag, som är en arbetsmarknadsdag för våra studenter. Dessutom har studentföreningen ett samarbete med Jusek, som innebär att du kan få en mentor ute i arbetslivet under det sista året på programmet.

 • Kontakt

  Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för programmet. Programmet är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen och Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

  Institutionen för pedagogik och didaktik

  Studievägledare
  Robin Skoglund
  E-post: robin.skoglund@edu.su.se


  Utbildningsadministratör
  Alexandra Algotsson
  E-post: alexandra.algotsson@edu.su.se


  Programansvarig
  Lena Låstad
  E-post: lena.lastad@edu.su.se

   

  Psykologiska instituionen

  Studievägledare
  E-post: stvl-grund@psychology.su.se


  Studentexpedition
  E-post: studieadmin@psyochology.su.se

   

  Sociologiska institutionen

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@pao.su.se


  Studentexpeditionen
  E-post: studentexp@sociology.su.se