Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation

 • 60 hp

Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat utanför programmet.

Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15 hp pedagogik.

När du är godkänd på kursen är du behörig att gå termin II i det huvudämne du väljer inför termin 5 och 6, pedagogik, psykologi eller sociologi. 

Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för kursen som helhet, vilket bland annat betyder att du registrerar dig där och att du i första hand ställer kursövergripande frågor till Instituionen för pedagogik och didaktiks studievägledning. Men respektive institution ansvarar för sina delkurser.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Termin 1

  Socialpsykologi 7,5 hp
  Delkursen ges av Psykologiska institutionen och ger grundläggande kunskaper om socialpsykologiska teorier och forskningsresultat. Aktuellt kursmaterial hittar du i Athena.
  Kursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki
  Kursanvisningar:  Kursanvisningar Socialpsykologi HT20 (113 Kb)

  Grundläggande metod 7,5 hp
  Delkursen ges av Sociologiska institutionen och syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskaplig metod. Inför kursstart ska deltagarna göra vissa förberedelser. Information om detta kommer att skickas ut via mail samt läggas ut på kursens Athenasida ca 3 veckor innan kursstart.
  Kursansvarig: Stephani Plenty

  Kognition 7,5 hp
  Delkursen ges av Psykologiska institutionen. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om människan utifrån ett kognitivt perspektiv, hur vi inhämtar, bearbetar och använder information om världen. Aktuellt kursmaterial hittar du i Athena.
  Kursansvarig: Andreas JemstedtKristina Petersen Karlsson 
  Kursanvisningar:  Kursanvisningar Kognition HT20 (287 Kb)

  Personlighetspsykologi 7,5 hp
  Delkursen ges av Psykologiska institutionen och behandlar tongivande teoretiska inriktningar inom området - psykodynamisk personlighetsteori, kognitiv beteendeteori samt humanistisk-existentiell personlighetsteori. Aktuellt kursmaterial hittar du på lärplattformen Athena.
  Kursansvarig: Charlotte Alm
  Kursanvisningar:  Kursanvisningar Personlighetspsykologi HT20 (923 Kb)

  Termin 2

  Grundläggande sociologi 7,5 hp
  Kursen ges av Sociologiska institutionen.
  Kursansvarig: Andrea Voyer
  Kursanvisningar:  Grundläggande sociologi. (421 Kb)

  Organisation och arbete, 7,5 hp
  Under denna delkurs, som ges av Sociologiska institutionen, behandlas sociala processer inom organisationer, i arbetslivet och på arbetsmarknader.
  Kursansvarig: Thomas Florén

  Organisationspedagogik - en introduktion 15 hp
  I delkursen som ges av Instituionen för pedagogik och didaktik behandlas teorier och begrepp inom det arbetslivspedagogiska området med huvudfokus på lärande, formande av yrkesidentiteter och utveckling av kompetens i organisationer.
  Kursansvarig: Camilla Thunborg
   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Vid frågor kontakta respektive institution:

  Institutionen för pedagogik och didaktik
  Studievägledare:
  Nikolaj Jacobsen
  Tfn: 08-120 763 19
  E-post: nikolaj.jacobsen@edu.su.se
  Kursadministratör:
  Marcus Bigert
  marcus.bigert@edu.su.se

  Sociologiska institutionen
  Studievägledare: 08-16 3190
  studievagledare@pao.su.se
  Studentexpeditionen: 08-16 1285
  studentexp@sociology.su.se

  Psykologiska institutionen
  Studievägledare: 08-16 3902
  studievagledning@psychology.su.se
  Studentexpedition: 08-16 3832
  expeditionen@psychology.su.se