Stockholms universitet

Pedagogik

Pedagogik är ett brett ämnesområde som passar dig som är intresserad av olika aspekter av kunskap, samt lärande-, bildnings-, kommunikations- och socialisationsprocesser och effekter av dessa. Studier i pedagogik ger dig kunskap om och ökar din förståelse för hur människor formas, utvecklas och påverkas i olika miljöer.

Ämnesbeskrivning

När du läser pedagogik får du kunskap om och fördjupad förståelse för hur barn och vuxna lär sig och påverkas i vardagsliv, utbildning och arbetsliv samt hur våra förmågor kan utvecklas. Ämnet ger dig därmed kunskap om hur lärande och utveckling kan främjas i olika utbildningssammanhang men även i andra verksamheter såsom företag och organisationer samt vård och omsorg.

Du tränar förmågan att förstå lärande från olika perspektiv och utvecklar din kunskap om hur människor formas, lär och påverkas hela livet. Pedagogikämnet intresserar sig även för hur individers och gruppers olika villkor i samhället påverkar utbildning, lärande och utveckling.

Begrepp såsom bildning, kritiskt tänkande, demokrati, policy, klass, kön, etnicitet och hälsa är därför centrala inom ämnet, och dessa granskas kritiskt med utgångspunkt från historiska och samtida exempel.

Pedagogikämnet förhåller sig därmed också till aktuella diskussioner som till exempel neurovetenskap och lärande, styrning och ledarskap, migration och utbildning.

Arbetsmarknad och karriär

Våra kurser och program gör dig väl förberedd för att använda dina kunskaper på en föränderlig arbetsmarknad. Kunskaper om och förståelse för mänskliga lär- och utvecklingsprocesser kan användas i många olika arbeten. Du kan till exempel arbeta med utbildnings- och utvecklingsfrågor i skola och folkbildning, vård och omsorg, näringsliv samt i offentliga, ideella och politiska organisationer.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Du kan även läsa forskarutbildning i pedagogik. Utlysning sker via lediga jobb/SU.

Examen

För att få en kandidatexamen i pedagogik kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i pedagogik läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet