Stockholms universitet

Ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik handlar om undervisning och lärande i teori och praktik. Vad ska undervisning handla om? Varför just detta? Hur ska undervisning organiseras för att alla elever ska få goda förutsättningar för kunskapsutveckling och utvecklas till aktiva medborgare i samhället?

Ämnesbeskrivning

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger fokus på den ämnesdidaktiska kompetensen inom olika former av lärarutbildning. Våra ämnesdidaktiska kurser behandlar undervisning, kunskapsbildning, lärande och bedömning med fokus på skolämnena i grundskolan och gymnasiet.

Kurserna ger dig möjlighet att bredda och/eller fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och att utveckla nya verktyg att använda i din dagliga undervisning.

Vi vänder oss till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller till dig som arbetar med annan pedagogisk verksamhet.

Arbetsmarknad och karriär

Flertalet studenter som läser ämnesdidaktik är eller vill bli lärare i skolan. Där är efterfrågan på behöriga lärare just nu stor eller mycket stor. Verksamma lärare kan bredda sin kompetens till exempel för att meritera sig till skolans förstelärartjänster.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Ämnesdidaktik är inte ett huvudområde men kan ingå som valfria kurser i en kandidat-/masterexamen med annat huvudområde.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Ämnesdidaktisk forskning handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen.