Stockholms universitet logo, länk till startsida

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Ämnesdidaktik kan beskrivas som läran om undervisningens innehåll, organisation och lärandets teori och praktik. Vad ska undervisningen handla om? Varför just detta? Hur ska undervisning organiseras för att alla elever ska få goda förutsättningar för kunskapsutveckling och utvecklas till aktiva medborgare i samhället?

Ämnesbeskrivning

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger fokus på didaktik kopplad till skol- och gymnasieämnena bild, drama, musik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi, ekonomi och filosofi. Här ryms också fortbildningskurser för lärare och pedagoger som till exempel handledarutbildningen för lärare som på sina skolor vägleder lärarstudenter.

Våra ämnesdidaktiska kurser behandlar undervisning, kunskapsbildning, lärande och bedömning. Kurserna ger dig möjlighet att bredda och/eller fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och att utveckla nya verktyg att använda i din dagliga undervisning.

Förutom ämnesdidaktik har vi också kurser som handlar om demokrati-, medborgarskaps- och värdefrågor i skolan, kommunikation och konfliktförståelse samt konst- och museipedagogik. Vi vänder oss till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller till dig som arbetar med annan pedagogisk verksamhet.

Masterprogrammet i ämnesdidaktik

Är du verksam lärare och vill utveckla din ämnesundervisning, tränas i att utveckla undervisningen kollegialt och ta del av den senaste forskningen i de samhällsorienterande och estetiska ämnena? Då kan du söka magister- eller masterprogrammet i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap, filosofi, psykologi, företagsekonomi) eller estetiska ämnen (drama, bild, musik, dans).

På Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater lär du dig leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater. Du får fördjupad ämnesdidaktisk kompetens för arbete med barn, unga och vuxna i olika kulturprojekt eller inom ramen för undervisning, till exempel i kulturskola och folkbildning. Programmet är praktikbaserat där praktik och teori integreras i en vetenskaplig process. Utbildningen ger fördjupad kompetens för arbete inom området drama och tillämpad teater i samband med kultur- och utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Arbetsmarknad och karriär

Flertalet studenter som läser de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är eller vill bli lärare i skolan. Där är efterfrågan på behöriga lärare just nu stor eller mycket stor. Verksamma lärare kan bredda sin kompetens till exempel för att meritera sig till skolans förstalärartjänster.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en masterexamen i De humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnenas didaktik läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom ämnesdidaktik kopplad till bild, drama, musik, estetiska lärprocesser, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi.

Vi bedriver också forskarutbildning med två inriktningar: Estetiska ämnenas didaktik samt Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.