Stockholms universitet

De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Utbildning inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är kopplad till skolämnena bild, drama, musik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi, ekonomi och filosofi. Våra kurser riktar sig främst till dig som redan arbetar som lärare eller pedagog.

Skolflicka presenterar sitt arbete för klassen
I våra kurser inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik får du som är lärare fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper. Du utvecklar även nya verktyg som du kan använda i din undervisning. Foto: Unsplash.

Ämnesbeskrivning

Kurser inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik behandlar undervisning, kunskapsbildning, lärande och bedömning. Du får möjlighet att bredda eller fördjupa dina ämnesdidaktiska kunskaper och att utveckla nya verktyg för din dagliga undervisning.

Vi ger även kurser som handlar om demokrati, medborgarskap och värdefrågor i skolan, kommunikation och konfliktförståelse samt konst- och museipedagogik. Inom ämnesområdet ryms också fortbildningskurser för lärare och pedagoger, som till exempel vår handledarutbildning för lärare som på sina skolor vägleder lärarstudenter.

Vi vänder oss främst till dig som är lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller vuxenutbildning eller arbetar med annan pedagogisk verksamhet.

Magisterprogram i drama och tillämpad teater

På magisterprogrammet i drama och tillämpad teater lär du dig leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater. Du får fördjupad ämnesdidaktisk kompetens för arbete med barn, ungdomar och vuxna i olika kulturprojekt eller inom ramen för undervisning, till exempel i kulturskola och folkbildning. Programmet startar varannan vårtermin och är praktikbaserat, där praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.

Läs mer om magisterprogrammet i drama och tillämpad teater

Arbetsmarknad och karriär

De flesta som läser våra kurser inom de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik är eller vill bli lärare. I skolan är efterfrågan på behöriga lärare stor. Verksamma lärare kan bredda sin kompetens, till exempel för att meritera sig till skolans förstelärartjänster.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Ämnesdidaktik med inriktning mot bild, drama, musik, estetiska läroprocesser, historia, filosofi, religionskunskap, geografi och samhällskunskap innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning inom skolans estetiska, humanistiska respektive samhällsvetenskapliga ämnen.

    Läs mer om vår forskarutbildning

Examen

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom ämnesdidaktik kopplad till bild, drama, musik, estetiska lärprocesser, historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi.

Läs mer om forskningsämnet Estetiska ämnenas didaktik

Läs mer om forskningsämnet Humanistiska ämnenas didaktik

Läs mer om forskningsämnet Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik