Stockholms universitet

Förskoledidaktik

Förskoledidaktik är ämnet för dig som vill arbeta med frågor som rör förskola eller barn i förskoleåldern. Det är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på små barns livsvillkor, språk, lek, utveckling och lärande. Du kan läsa ämnet som fristående kurser på avancerad nivå samt som masterprogram och forskarutbilding.

Förskollärare läser bok för förskolebarn. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Ämnesbeskrivning

Det förskoledidaktiska ämnets kärna rör frågor om förskolebarns livsvillkor, utveckling och lärande i och utanför förskolan. Det tar också upp förskolan som samhällsinstitution i ett både samtida, historiskt och organisatoriskt perspektiv.

Ämnet grundar sig på vetenskaplig forskning. Med olika vetenskapliga metoder studerar du sådant som rör barns välbefinnande, språkande, estetiska uttrycksformer och lek. Det ingår också frågor om omsorg om barn och barns utveckling och lärande.

Inom förskoledidaktiken finns ett fokus på etiska och barnrättsliga perspektiv. Samt frågor om hur man i förskolan arbetar med sitt samhällsuppdrag på olika sätt. I ämnet ingår också kunskap i hur lagar, läroplan, politiska beslut och strukturella villkor påverkar förskolan, förskolläraryrket och barnen. Både historiskt sett och i nutid.

Ämnet präglas av användandet av många olika teorier och metoder, för att producera den kunskap som kan göra skillnad i förskolan och ligga till grund för samhälleliga beslut.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i förskoledidaktik på grundnivå ingår i förskollärarprogrammet och i fristående kurser. Kunskaper i ämnet är en obligatoriskt del om du ska arbeta som förskollärare.

Studier i förskoledidaktik på avancerad nivå kan leda till utredande och utvärderande tjänster inom kommunal verksamhet eller statliga myndigheter. Du kan till exempel arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete eller utvärdering i olika tjänstemanna- och chefstjänster kopplat till förskolans verksamhet.

Forskarutbildning inom förskoledidaktik kan leda till en forskartjänst i ämnet på universitet eller högskola, där du också vanligtvis undervisar inom förskollärarutbildning. Det kan också leda till mer avancerade utredningstjänster inom statliga myndigheter eller organisationer.

Kunskaper från förskoledidaktisk forskning är centralt för Förskollärarprogrammet. En examen i förskoledidaktik på magister-, master- eller licentiatsnivån kan leda till arbete med att utbilda blivande förskollärare. Endera som adjunkt (lärare) eller som lektor (disputerad doktor).

 

Utbildningar inom ämnet

Examen

Förskoledidaktik är inte ett huvudområde, men kan ingå som valfria kurser i en kandidatexamen med annat huvudområde.

På grundnivå ingår ämnet Förskoledidaktik som en stor del i Förskollärarprogrammet som leder till en förskollärarexamen om 210 hp.

Mer om lärarexamina

På avancerad nivå kan du, efter att ha studerat Masterprogrammet i förskoledidaktik, erhålla en Filosofie masterexamen i Förskoledidaktik om 120 hp.

Efter genomgången forskarutbildning i förskoledidaktik kan du erhålla en Licentiatexamen om 120 hp eller en doktorsexamen om 240 hp i förskoledidaktik.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning inom ämnet förskoledidaktik omfattar tvärvetenskapliga studier av barn och i dagens och gårdagens samhälle.

Det finns sex utpekade områden inom Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens förskoledidaktiska forskning:

 • Historiska studier
 • Utvecklingens och lärandets ekologier
 • Visuell, estetisk och etisk kunskapsproduktion
 • Professionsstudier
 • Interventionsstudier
 • Värden, mångfald, jämställdhet och hållbarhet

Läs mer om forskning i förskoledidaktik

 • Kontakt

  Studie- och karriärvägledare för förskollärarprogram
  Föreståndare Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning