Stockholms universitet

Fritidshemspedagogik

Fritidshemspedagogik vänder sig till dig som är intresserad av barn och ungas fritid. Här studeras forskning om barns vardagsliv, såväl utifrån ett barnperspektiv som från barns perspektiv. Sådant som ingår är till exempel hur barns lek och lärande, sociala utveckling och bildning formas i relation till fritiden.

21405507-lekstund-i-skolan_PHOTO_KATJA KIRCHER.webb.jpg
Foto: Katja Kircher/Mostphotos.

Ämnesbeskrivning

Fritidshemspedagogikens kunskapsområden tar upp den del av barns fritid som ligger utanför såväl som den som ingår i mer planerade verksamheter, såsom fritidshemmet.

Inom Fritidshemspedagogik studerar du hur undervisning som styrs av barns intressen och erfarenheter kan planeras. Du får kunskap om hur undervisning utvecklas i relation till pedagogiska situationer som uppkommer ur barns lek och samspel.

Fritidshemspedagogik handlar också om barns sociala utveckling, bildning och lärande i relation till fritidshemmet. Detta område har vuxit fram i växelverkan mellan skolans och fritidshemmets praktiker för att skapa sammanhang i barnets hela dag. Fritidshemspedagogik handlar till stor del om informellt lärande som kan vara planerat. Men det kan minst lika ofta handla om att tillvarata pedagogiska situationer som uppkommer ur barns lek och samspel.

Arbetsmarknad och karriär

Kurser i fritidshemspedagogik på grundnivå ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Du kan även läsa ämnet genom fristående kurser. Kunskaper i ämnet är en obligatoriskt del om du ska arbeta som grundlärare i fritidshem.

Med examen från grundlärarprogrammet inriktning mot fritidshem är du behörig att arbeta på fritidshem och undervisa upp till och med årskurs 6 inom den inriktning du valt för programmet; musik, idrott & hälsa eller bild och form.

Efter grundlärarexamen har du möjlighet att läsa vidare på anvancerad nivå genom fristående kurser i ämnet eller inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Det kan leda dig vidare i din karriär med arbete inom bland annat myndigheter och organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.

 

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Efter examen på Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap är du behörig att söka forskarutbildning inom Barn- och ungdomsvetenskap eller Förskoledidaktik.

Examen

Fritidshemspedagogik är inte ett huvudområde, men kan ingå som valfria kurser i en kandidatexamen med annat huvudområde.

På grundnivå ingår ämnet Fritidshemspedagogik som en stor del i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, som leder till en grundlärarexamen (fritidshem) om 180 hp.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

  • Kontakt

    Studie- och karriärvägledare för grundlärarprogrammet - fritidshem