Stockholms universitet

Kriminologi

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Hos oss får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

Ämnesbeskrivning

Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne där olika aspekter av brott och straff studeras. Du får lära dig olika förklaringar till brottsligt beteende, på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vi går även igenom beskrivningar av brottslighetens struktur, omfattning och variationer över tid och rum samt mellan befolkningsgrupper.

Ett centralt område i vår utbildning är kriminalpolitik: Hur och varför straffar vi människor? Hur kan vi förstå användandet av fängelser eller återkommande krav på hårdare straff? Detta är frågor som är mycket aktuella i dagens samhällsdebatt. Kriminologin intresserar sig också för viktimologi, läran om brottsoffer. Löper vissa individer eller grupper högre risk att utsättas för olika typer av brott? Samt hur kan vi undvika att individer utsätts? Inom detta fält behandlas olika aspekter relaterade till utsatthet för brott.

En stor del av undervisningen ägnas åt olika vetenskapliga metoder, det vill säga principer och tillvägagångssätt för kriminologiskt forsknings- och utredningsarbete. Vi erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, ett mastersprogram samt studier på forskarnivå. Vi riktar oss både till dig som vill ta en examen i kriminologi eller som bara vill fördjupa din kunskap inom ämnet.

Arbetsmarknad och karriär

Frågor om brott och straff är mycket aktuella i dagens samhällsdebatt. Grundläggande kunskaper i kriminologi kan därför vara av stor nytta för personer som avser att arbeta inom många olika samhällssektorer, bland annat journalistik, utbildning och samhällsplanering samt inom polisyrket.

Med kriminologi som huvudsakligt kunskapsområde i din examen kan du bland annat arbeta med kartläggning och analys av brott, utsatthet för brott och reaktioner på brott inom Brottsförebyggande rådet, polisen, kriminalvården och annan offentlig förvaltning. Du kan också arbeta med brottspreventiv verksamhet i kommunerna.

Många kombinerar sina studier i kriminologi med ämnen som sociologi, statistik, psykologi, juridik, statsvetenskap och socialt arbete.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    För forskarstudier och doktorsexamen läs mer på vår hemsida.

Examen

För att få en kandidatexamen i kriminologi läser du fristående kurser som listas under Utbildningar inom ämnet. Du kombinerar 90 hp kriminologi med 90 hp valfria kurser.

För att få en magister-/masterexamen i kriminologi kan du antingen läsa fristående kurser eller masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet