Stockholms universitet

Psykologi

Är du intresserad av människor? Funderar du på varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör? Har du lagt märke till hur vi människor påverkas av och anpassar oss till olika situationer? Går det att ”mäta” människors tankar och hur gör man i så fall det? Om du tycker sådana frågor låter spännande är psykologi rätt ämne för dig.

Tre personer utomhus på vintern Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Ämnesbeskrivning

Psykologi är vetenskapen om tankar, känslor och beteenden. Den beskriver olika processer inom individer men också mellan individer. Inom psykologi studerar du människan dels som biologisk varelse, dels som social varelse.

Med andra ord: vi är alla produkter av evolutionens krafter men vi är också sociala och kulturella varelser som tolkar oss själva och andra i sökandet efter mening och trygghet. Därmed är psykologin ett kunskapsfält som spänner över många analysnivåer, allt från signalsubstanser i våra hjärnor till kulturella fenomen.

Arbetsmarknad och karriär

Det finns en stadig efterfrågan på psykologisk kunskap och kompetens på arbetsmarknaden. Den kunskap som psykologisk forskning ger oss kan tillämpas inom många delar av samhället, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola och utbildning, kriminalvård, arbetsliv och organisationer samt idrottsvärlden.

Även inom många andra sektorer är psykologin ett viktigt kunskapstillskott. Efter examen kan du söka dig till forskarutbildningen. Efter Psykologprogrammet kan du också söka dig till Psykoterapeutprogrammet med specialisering i psykoterapi för psykologer.

Utbildningar inom ämnet

Psykologisk kunskap är värdefull såväl i arbetslivet som i det privata. Du kan läsa ämnet som en sammanhållen yrkesutbildning, som generella ämnesstudier eller som en del i en utbildning med annan inriktning.

 • Utbildning på forskarnivå

  Du som har avlagt examen på avancerad nivå kan efter särskild ansökan bli antagen till forskarutbildning i psykologi. Utbildningen skall normalt omfatta fyra års studier på heltid. Den slutar med en doktorsexamen.

  Läs mer om forskarutbildning i psykologi

Examen

För att få en psykologexamen, en yrkesexamen på avancerad nivå, läser du Psykologprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en kandidatexamen i psykologi kan du antingen läsa fristående kurser eller Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO).

För att få en masterexamen i psykologi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning inom ämnet bedrivs huvudsakligen vid Psykologiska institutionen inom följande områden:

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Biologisk psykologi
 • Klinisk psykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Perception och psykofysik
 • Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Dessutom är Stressforskningsinstitutet integrerat med Psykologiska institutionen sedan 2020.

Läs mer om forskning i psykologi