Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationella relationer

Vill du bygga en karriär i internationella relationer? Då har du kommit till rätt utbildning! Ämnet ger dig fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet vuxit fram och fungerar i dag. Lär dig använda vetenskapliga verktyg för att analysera internationellt samarbete, säkerhet, internationell politisk ekonomi och global styrning.

Ämnet introducerar dig till studiet av internationella relationer och dess tre subdiscipliner som genomsyrar grund-, avancerat- och forskarutbildningen, nämligen internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv.

Ämnet omfattar en rad problemområden som till exempel kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter. Studiet diskuterar också olika typer av globala utmaningar och lösningar inom internationella relationer och internationella ekonomiska relationer. 

Centrala aktörer i dessa studier är stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer samt transnationella företag. Vi förmedlar grundläggande kunskaper om nämnda subdiscipliner av internationella relationer ur olika teoretiska perspektiv.

Arbetsmarknad och karriär

Ämnet lämpar sig väl för dig som i framtiden vill arbeta med internationella frågor: journalism, statliga myndigheter, mellanstatliga organisationer - IGOs  (FN-organ, humanitära organisationer, miljöorganisationer, energiorganisationer, finans-, handel- och tullorganisationer,  regionala organisationer), likaså i biståndsorganen, icke-statliga organisationer som NGOs, och även multinationella företag.

Ämnet kan också kombineras med andra ämnen som global utveckling, kultugeografi, ekonomisk historia, statsvetenskap, företagsekonomi etc.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i internationella relationer kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållbar utveckling.

Vår snabbt expanderande forskningsmiljö har ambitionen att skapa förutsättningar för forskning som både rymmer breda satsningar och mer specialiserade studier.