Stockholms universitet

Socialt arbete/socionom

Har du ett engagemang för sociala frågor och människor i utsatta situationer? Då kan ämnet socialt arbete vara något för dig. Socialt arbete, som handlar om människors levnadsvillkor och samhällets insatser, är huvudområde inom socionomprogrammet.

Ämnesbeskrivning

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Viktiga utgångspunkter för socialt arbete är teorier om människors beteenden och samspel med omgivningen och samhälleliga system.

Studier i socialt arbete ger dig redskap för att kunna arbeta med att förebygga, hantera eller lösa sociala problem. Ytterligare ett fokus ligger på människors olika livsvillkor, där principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande. Det sociala arbetets insatser behövs både inom arbete med individer, familjer, grupper och olika delar av samhället.

Socionomprogrammet vid Stockholms universitet är en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Programmet ges på heltid under sju terminer. Du studerar socialt arbete och andra viktiga områden som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik. I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (”studiepraktik”) som det även finns möjlighet att göra i ett annat land.

Arbetsmarknad och karriär

Socionomer är en eftertraktad yrkesgrupp. Utbildningen ger dig bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och yrkesförberedelse för olika arbeten inom privat, offentlig och ideell sektor. Som socionom kan du arbeta som socialsekreterare eller kurator, inom institutionsvård för barn och ungdom, med beroendeproblem eller som handläggare eller enhetschef inom äldre- och handikappomsorg.

Ytterligare exempel på arbetsområden för socionomer är inom skola, hälso-/sjukvård, kriminalvård, frivilligorganisationer, länsstyrelser och familjerådgivning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Socionomprogrammet leder fram till en socionomexamen. Efter programmets sjätte termin kan du även ta ut en kandidatexamen i socialt arbete. På avancerad nivå finns ett masterprogram i socialt arbete som leder till en masterexamen och en legitimationsgrundande Psykoterapeutexamen i socialt arbete.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vi forskar inom flera områden som rör socialt arbete och sociala problem: Barn, unga och familj, Alkohol och droger, Fattigdom och välfärd samt Äldre och funktionshinder.

Läs mer om forskning vid Institutionen för socialt arbete