Stockholms universitet logo, länk till startsida

Arbetsmarknadskunskap

Att förstå hur arbetsmarknaden fungerar har varit en efterfrågad och värdefull kunskap under de femtio år vi gett kurser inom Arbetsmarknadskunskap. Vi kan nu konstatera att våra utbildningar efterfrågas mer än någonsin och att kunskaperna hos våra studenter är viktigare än någonsin.

Ämnesbeskrivning

När du läser arbetsmarknadskunskap får du förståelse för allt det som påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet för många människor, varje dag.

Kunskapen om hur arbetsmarknaden ser ut i ett land, hur den fungerar och vilka faktorer som påverkar den kräver en bred grundkunskap. Därför består utbildningen av flera olika ämnen som vävts samman till en helhet för dig som vill arbeta med personal- och arbetsmarknadsfrågor.

Genom att studera hur utvecklingen av arbetsmarknaden har sett ut och göra jämförelser med andra länder får du en djupare förståelse för den svenska arbetsmarknaden idag, något som är viktigt för dig som t ex vill arbeta med omvärldsanalyser och utredningar kring framtidens arbetsmarknad. Dessutom får du under utbildningen kunskaper om arbetsrätt och vad som rättsligt gäller vid anställningar och andra personalfrågor.

Under utbildningen får du kunskap om hur olika teorier och metoder kan användas för att förstå och arbeta med olika personal- och arbetsmarknadsfrågor. Arbetsmarknadspolitik, arbetslöshet och skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden diskuteras ofta, men vad innebär det egentligen? Vad visar tidigare studier och forskning på området? Hur kan olika ekonomiska teorier hjälpa oss att förutse konsekvenserna av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder? När du lär dig grunderna i arbetsmarknadsekonomi kommer en ny värld att öppna sig. Du lär dig att använda ekonomiska teorier för att analysera individers beslut kring arbete och fritid, företags beslut kring anställningar och lönesättning.

Genom att utbildningen även ger dig kunskaper i sociologiska teorier får du fler verktyg och möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör organisationsstruktur, maktfördelning och ledarskap. Ytterligare en dimension får du genom att studera arbetsplatser, grupper och chefer ur ett sociologiskt perspektiv. Utbildningen tar också upp den viktiga frågan om hur man kan använda sig av samtal och kommunikation som redskap.

När du läser arbetsrätt får du en bred orientering av svensk arbetsrätt och en djupare förståelse för de lagar, regler och avtal som styr anställningsförhållanden, något som är viktigt om du vill arbeta med personalfrågor. Under utbildningen får du möjlighet att träna dig i att lösa arbetsrättsliga problem utifrån lagstiftning och rättsfall, något som du har nytta av som t ex HR-ansvarig. Utbildningen strävar efter att ha en stark koppling till arbetslivet så att du får både teoretiska och praktiska kunskaper som du har användning av under hela din karriär.

Arbetsmarknad och karriär

Vill du bli chef, rekryterare eller HR-ansvarig? När du arbetar med personal- och arbetsmarknadsfrågor behöver du kunskaper i bland annat arbetsrätt, lönebildning och ledarskap. 

En utbildning inom arbetsmarknadskunskap med management ger kunskaper som behövs inom många företag, organisationer och myndigheter. Beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet kan många olika vägar öppnas upp efter studierna. Exempelvis kan du som är intresserad av personal- och organisationsfrågor arbeta på en personalavdelning eller du som är intresserad av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor inom ekonomi eller politik arbeta med t ex utredningar eller analysuppdrag. En annan potentiell karriärväg är att rikta in sig på arbetsrätt eller arbetsmiljö, en kompetens som efterfrågas på många olika arbetsplatser både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Efter studier i arbetsmarknadskunskap med management är karriärvägarna många.

Oavsett vart du befinner dig i dag, om du börjar studera för att vidareutveckla dig inom ditt nuvarande yrke eller om du utbildar dig för första gången, ger en utbildning i arbetsmarknadskunskap en stabil grund för framtiden.

Om du vill klättra på karriärstegen kan arbetsmarknadskunskap ge dig spetskompetensen som många arbetsgivare efterfrågar. Om du vill ta steget in på arbetsmarknaden genom att utbilda dig kan arbetsmarknadskunskap tillsammans med andra kurser utgöra en kandidatexamen som kan öppna dörrarna vidare både på arbetsmarknaden och inom forskning.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Du kan läsa Arbetsmarknadskunskap som fristående kurser eller som en del av en kandidatexamen.  

Mer information hittar du på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Enheten för arbetsmarknadskunskap tillhör Institutet för social forskning. Vid insitutet bedrivs forskning om sociala frågor, socialpolitik, ojämlikhet och arbetsmarknadsfrågor. Våra forskare kommer från olika ämnesområden såsom nationalekonomi, sociologi och juridik. På utbildningsenheten strålar delarna samman på ett naturligt sätt. Där samlar forskare från flera olika områden för att bedriva undervisning på våra kurser i Arbetsmarknadskunskap.