Stockholms universitet

Mellanöstern- och Nordafrikastudier

Intresset för Mellanöstern och Nordafrika har ökat i takt med den senaste utvecklingen i regionen. Det har lett till ett ökat behov av personer med kunskap om regionens samtida utveckling.

Ämnesbeskrivning

Inom ramen för Mellanöstern- och Nordafrikastudier studerar du regionens historia, religioner, samhällsliv, litteratur, kultur, media, ekonomi och politik, samt får övning i forskningsmetodik och kritiskt tänkande.

Arbetsmarknad och karriär

Mellanöstern- och Nordafrikastudier är högst relevanta för dig som vill jobba, eller redan har jobb, inom bland annat statsförvaltning, industri, handel, det civila samhället och massmedia, där det krävs god kännedom om Mellanöstern och Nordafrikas historia, religioner, kultur och politik.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i Mellanösterns språk och kulturer läser du masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer om examen vid Stockholms universitet

Forskning inom ämnet

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom litteratur, historia, politik och sociolingvistik.